Date วันเริ่ม ชื่อรายการ Event Title Location Name List
2021-06-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Thailand National Game 47 Sisaket ศรีสะเกษ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-11-25 โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 Technical Coruse for Coaches in Rollerski โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-10-11 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด Youth Thailand National Game 36 Trat ตราด รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski Thailand Championship 2020 ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-08-25 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 Roller Ski Instuctor Coruse 2020 ห้อง ประชุม วิทยาลัยวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-03-15 ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 Cancel SSAT Bootcamp Kiroro #4 Kiroro, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-03-12 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Cancel SSAT Ski Instructor Course Level 1 #9/2020 Kiroro, Japan #9 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-03-12 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #11/2020 Kiroro, Japan #11 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-03-08 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 Cancel SSAT Snowboard Instructor Course Level 1 #10/2020 Rusutsu ,Japan #10 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-02-26 การแข่งขันกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 Thailand Snowsports Open #4 Appi Kogen รีสอร์ท จังหวัด Iwate ประเทศญี่ปุ่น รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-02-07 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับ1 ครั้งที่1/2563 Roller Ski Instrutor Level1 ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วม
2020-01-14 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 SSAT Ski Instructor Course Level 2 #8/2020 Furano, Japan #8 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-12-15 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3 SSAT Bootcamp Kiroro #3 Kiroro, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-08-29 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 SSAT Ski Instructor Course Level 1 #7/2019 Mt.Buller, Australia #7 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 Thailand Roller Ski Championship 2019 อ.ปะทิว จ. ชุมพร รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-03-11 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019 Kiroro, Japan #4 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-03-09 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2 SSAT Bootcamp Kiroro #2 Kiroro, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-01-23 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 6/2562 SSAT Ski Instructor Course Level 2 #6/2019 Shiga Kogen, Japan #6 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2019-01-12 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 5/2562 SSAT Ski Instructor Course Level 1 #5/2019 Gressoney, Italy #5 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Thailand Roller Ski Championship Chumporn หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-09-27 อบรมผู้ตัดสิน level 1 Roller Ski Referee Certificate Level 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-08-27 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 และ สโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 3/2561 SSAT Ski Instructor Course Level 2 and Snowboard Level 1 #3/2018 Mt.Buller, Australia #3 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-08-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 Thailand National Roller Ski Championship 2018 สนามราชมังคลากีฬาสถาน รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-02-26 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #2/2018 Kiroro, Japan #2 รายชื่อผู้เข้าร่วม
2017-12-22 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 1 SSAT Bootcamp Higashikawa #1 Higashikawa, Japan รายชื่อผู้เข้าร่วม
2017-08-12 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #1/2017 Fallscreek, Australia #1 รายชื่อผู้เข้าร่วม