ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 36 Trat
สถานที่จัดงานตราด
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Location Events Category Gender Competition Time Start List Result List
176 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 09:00:00 6 Result
177 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game ชาย Men 2020-10-16 09:00:00 12 Result
178 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 09:00:00 14 Result
179 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game ชาย Men 2020-10-16 10:00:00 13 Result
180 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 10:00:00 0 Result
181 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men 2020-10-16 12:00:00 0 Result
182 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 12:00:00 0 Result
183 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men 2020-10-16 12:00:00 0 Result
184 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-17 12:00:00 6 Result
185 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men 2020-10-17 12:00:00 12 Result
186 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-17 12:00:00 13 Result
187 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men 2020-10-17 12:00:00 13 Result
188 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-18 12:00:00 6 Result
189 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men 2020-10-18 12:00:00 11 Result
190 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-18 12:00:00 12 Result
191 Roller Ski - Mass Start C U20 National Game ชาย Men 2020-10-18 12:00:00 10 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 13 คน
จันทบุรี 1 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 22 คน
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 9 คน
รวมทั้งสิ้น 18 คน
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
เชียงใหม่ 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
สรุปรายการแข่งขัน
Name Sprint C Qualification Ladies Sprint C Qualification Men Sprint C Final Ladies Sprint C Final Men Interval Start C Ladies Interval Start C Men Mass Start C Ladies Mass Start C Men
U12 กยหช
U12 National Game
YoB: 2008 - 2014
6 OK 12 OK 0 ! 0 ! 6 OK 12 OK 6 OK 11 OK
U20 กยหช
U20 National Game
YoB: 2000 - 2007
14 OK 13 OK 0 ! 0 ! 13 OK 13 OK 12 OK 10 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
สงขลา 0 0 0
สมุทรปราการ 0 0 0
จันทบุรี 0 0 0
ตราด 0 0 0
ศรีสะเกษ 0 0 0
ระยอง 0 0 0
เชียงใหม่ 0 0 0
กระบี่ 0 0 0
ชุมพร 0 0 0
บุรีรัมย์ 0 0 0
กรุงเทพฯ 0 0 0
รวม Total 0 เหรียญทอง Gold 0 เหรียญเงิน Silver 0 เหรียญทองแดง Bronz