ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 36 Trat
สถานที่จัดงานตราด
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Events Category Gender Competition Time Start List Result List
184 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-17 12:00:00 6 Result
185 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men 2020-10-17 12:00:00 12 Result
186 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-17 12:00:00 13 Result
187 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men 2020-10-17 12:00:00 13 Result
176 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 09:00:00 6 Result
177 Roller Ski - Sprint C Qualification U12 National Game ชาย Men 2020-10-16 09:00:00 12 Result
178 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 09:00:00 16 Result
179 Roller Ski - Sprint C Qualification U20 National Game ชาย Men 2020-10-16 10:00:00 13 Result
180 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 10:00:00 0 Result
181 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men 2020-10-16 12:00:00 0 Result
182 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-16 12:00:00 16 Result
183 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men 2020-10-16 12:00:00 0 Result
188 Roller Ski - Mass Start F U12 National Game หญิง Ladies 2020-10-18 12:00:00 6 Result
189 Roller Ski - Mass Start F U12 National Game ชาย Men 2020-10-18 12:00:00 12 Result
190 Roller Ski - Mass Start F U20 National Game หญิง Ladies 2020-10-18 12:00:00 12 Result
191 Roller Ski - Mass Start F U20 National Game ชาย Men 2020-10-18 12:00:00 10 Result
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 14 คน
จันทบุรี 1 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 19 คน
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
เชียงใหม่ 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช
U12 National Game
YoB: 2008 - 2014
U20 กยหช
U20 National Game
YoB: 2000 - 2007
Sprint C Qualification Ladies 6 OK 16 OK
Sprint C Qualification Men 12 OK 13 OK
Sprint C Final Ladies 0 ! 16 OK
Sprint C Final Men 0 ! 0 !
Interval Start C Ladies 6 OK 13 OK
Interval Start C Men 12 OK 13 OK
Mass Start F Ladies 6 OK 12 OK
Mass Start F Men 12 OK 10 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report
Ranking Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz
1 ชุมพร 1 0 0
2 เชียงใหม่ 0 1 0
3 ศรีสะเกษ 0 0 1
4 จันทบุรี 0 0 0
5 สมุทรปราการ 0 0 0
6 ฉะเฉิงเทรา 0 0 0
7 ตราด 0 0 0
8 ระยอง 0 0 0
9 กระบี่ 0 0 0
10 บุรีรัมย์ 0 0 0
11 กรุงเทพฯ 0 0 0
12 สงขลา 0 0 0
รวม Total 1 เหรียญทอง Gold 1 เหรียญเงิน Silver 1 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 18 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 20 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 23 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ 16 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U20 National Game ชาย Men
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game หญิง Ladies
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U20 National Game ชาย Men
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U12 National Game หญิง Ladies
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U12 National Game ชาย Men
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U20 National Game หญิง Ladies
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U20 National Game ชาย Men