ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 36 Trat
สถานที่จัดงานตราด
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 14 คน
จันทบุรี 1 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
จาก 6 จังหวัด
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 19 คน
จาก 2 จังหวัด
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
จาก 3 จังหวัด
เชียงใหม่ 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 72 คน จาก