ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 36 Trat
สถานที่จัดงานตราด
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ Internationalภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 14 คน
จันทบุรี 1 คน
ฉะเฉิงเทรา 1 คน
ตราด 1 คน
ระยอง 5 คน
สมุทรปราการ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน
บุรีรัมย์ 9 คน
ศรีสะเกษ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 19 คน
กระบี่ 4 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 2 คน
รวมทั้งสิ้น 21 คน
เชียงใหม่ 8 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 72 คน
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
176 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Qualification 0 6 | | Score | Result | 2020-10-16 09:00:00
177 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Qualification 0 12 | | Score | Result | 2020-10-16 09:00:00
178 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Qualification 0 16 | | Score | Result | 2020-10-16 09:00:00
179 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Qualification 0 13 | | Score | Result | 2020-10-16 10:00:00
180 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Final 0 0 Result 2020-10-16 10:00:00 1
181 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Final 0 0 Result 2020-10-16 12:00:00 2
182 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Final 0 16 Result 2020-10-16 12:00:00 3
183 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Final 0 0 Result 2020-10-16 12:00:00 4
184 Official result หญิง Ladies U12 National Game Interval Start C 0 6 | | Score | Result | 2020-10-17 12:00:00 5
185 Official result ชาย Men U12 National Game Interval Start C 0 12 | | Score | Result | 2020-10-17 12:00:00 6
186 Official result หญิง Ladies U18 National Game Interval Start C 0 13 | | Score | Result | 2020-10-17 12:00:00 7
187 Official result ชาย Men U18 National Game Interval Start C 0 13 | | Score | Result | 2020-10-17 12:00:00 8
188 Official result หญิง Ladies U12 National Game Mass Start F 0 6 | | Score | Result | 2020-10-18 12:00:00 9
189 Official result ชาย Men U12 National Game Mass Start F 0 12 | | Score | Result | 2020-10-18 12:00:00 10
190 Official result หญิง Ladies U18 National Game Mass Start F 0 12 | | Score | Result | 2020-10-18 12:00:00 11
191 Official result ชาย Men U18 National Game Mass Start F 0 10 | | Score | Result | 2020-10-18 12:00:00 12
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช U12 National Game YoB: 2008 - 2014 U18 กยหช U18 National Game YoB: 2000 - 2007
Sprint C Qualification Ladies 6 OK 16 OK
Sprint C Qualification Men 12 OK 13 OK
Sprint C Final Ladies 0 ! 16 OK
Sprint C Final Men 0 ! 0 !
Interval Start C Ladies 6 OK 13 OK
Interval Start C Men 12 OK 13 OK
Mass Start F Ladies 6 OK 12 OK
Mass Start F Men 12 OK 10 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชุมพร 1 0 0 5 0 0 5
2 เชียงใหม่ 0 1 0 0 3 0 3
3 ศรีสะเกษ 0 0 1 0 0 1 1
4 จันทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
4 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0
4 ฉะเฉิงเทรา 0 0 0 0 0 0 0
4 ตราด 0 0 0 0 0 0 0
4 ระยอง 0 0 0 0 0 0 0
4 กระบี่ 0 0 0 0 0 0 0
4 บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 0 0
4 กรุงเทพฯ 0 0 0 0 0 0 0
4 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 1 เหรียญทอง Gold 1 เหรียญเงิน Silver 1 เหรียญทองแดง Bronz
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game หญิง Ladies
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U12 National Game ชาย Men
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U18 National Game หญิง Ladies นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 19 (2005) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 21 (2003) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี 24 (2000) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ 17 (2007) บุรีรัมย์ (ภาค 3)
2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final U18 National Game ชาย Men
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game หญิง Ladies
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U12 National Game ชาย Men
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U18 National Game หญิง Ladies
2020-10-17 Roller Ski - Interval Start C U18 National Game ชาย Men
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U12 National Game หญิง Ladies
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U12 National Game ชาย Men
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U18 National Game หญิง Ladies
2020-10-18 Roller Ski - Mass Start F U18 National Game ชาย Men