กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด 2020-10-11 - 2020-10-21
Youth Thailand National Game 36 Trat
ตราด
ผลการแข่งขัน

(182) Roller Ski - Sprint C Final 0 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2000 - 2007
2020-10-16 12:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน 3905023 Miss Siriwan Koedsin 2 อุดรธานี (ภาค 3) 00:02:000 1
นางสาว นวพร พรหมวงค์ 3905019 Miss Nawaporn Promwong 9 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:09:000 2
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี Miss Hataikan Suksri 6 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:06:000 3
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์ 3905017 Miss Maturada kanram 5 บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:05:000 4
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์ Miss Artitaya Thaenain 3 ระยอง (ภาค 1) 00:03:000 5
นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู 3905029 Miss Naritsa khaokhangphlu 4 บุรีรัมย์ (ภาค 3) 00:04:000 6
นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร Miss A-ranya Aimthasan 10 ตราด (ภาค 1) 00:10:000 7
นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ Miss Suphilchaya Inrit 16 กระบี่ (ภาค 4) 00:16:000 8
นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ Miss Phonchanan Pongsak 1 ระยอง (ภาค 1) 00:01:000 9
นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ Miss Pakaporn Kussayopsuwan 7 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:07:000 10
น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ Miss Arrada Palakawong 8 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:08:000 11
นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์ Miss Supanida Chaiyasat 11 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:11:000 12
ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม Miss Maneethep Srikasame 12 ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1) 00:12:000 13
นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ Miss Ketsaraporn Kamsuwan 13 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:13:000 14
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น 3905008 Miss Pimsirilak Saytien 14 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:14:000 15
นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์ Miss Chidapha Thawisuwan 15 กระบี่ (ภาค 4) 00:15:000 16
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 02

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 02

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 06

นางสาว มธุรดา ขานรัมย์
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
BIB: 05
Final A

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 09 Time:
vs
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 02 Time:
Final B

นางสาว มธุรดา ขานรัมย์
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
BIB: 05 Time:
vs
นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 06 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 09 Time:
vs
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
BIB: 05 Time:

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 06 Time:
vs
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
BIB: 02 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 16 Time:
vs
BIB: 09 Time:
นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู
บุรีรัมย์ (ภาค 3)
BIB: 04 Time:
vs
BIB: 05 Time:
นางสาว มธุรดา ขานรัมย์
บุรีรัมย์ (ภาค 3)

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 06 Time:
vs
BIB: 03 Time:
น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ระยอง (ภาค 1)

นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร
ตราด (ภาค 1)
BIB: 10 Time:
vs
BIB: 02 Time:
นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์
ระยอง (ภาค 1)


vs


นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์
กระบี่ (ภาค 4)

น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)


vs


นางสาว นวพร พรหมวงค์
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว มธุรดา ขานรัมย์
บุรีรัมย์ (ภาค 3)


vs


ด.ญ. มณีเทพ ศรีเกษม
ฉะเฉิงเทรา (ภาค 1)

นางสาว ณริสสา ขาวข้างพลู
บุรีรัมย์ (ภาค 3)


vs


นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

น.ส. อาทิตยา แท่นอินทร์
ระยอง (ภาค 1)


vs


น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ศรีสะเกษ (ภาค 3)


vs


นางสาว ศุภนิดา ไชยสัตย์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)

นางสาว ภคพร กัศยปสุวรรณ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)


vs


นางสาว อรัญญา อิ่มทะสาร
ตราด (ภาค 1)

นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน
อุดรธานี (ภาค 3)


vs


นางสาว จิดาภา ทวิสุวรรณ์
กระบี่ (ภาค 4)