Public Profile

ชือ ภาษาไทยนางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Hataikan Suksri
ชื่อเล่นไอ
ปีเกิด23 (2000)
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก161 cm/48 kg
THA POINT198.116
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ปี ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2022 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 2   
2022 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 3   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2022 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 5   
2022 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 3   
2022 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 7   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 5   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 5   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 3   
2020 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Final หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 3   
2020 2020-10-16 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 6   
2020 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 2   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2020 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F หญิง U18 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2020 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง U18 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2019 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 2   
2019 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 2   
2019 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 3   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ 405.794 5000
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ 223.851 6000
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Interval Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ 244.69 3000
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Mass Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ 233.118 5000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ 198.116 10000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ A 18+ 215.059 10000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Sprint C Qualification - รุ่นไม่จำกัดอายุ 181.198 200
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ 239.087 1500
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2021-11-27 โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร