Date วันเริ่ม ชื่อรายการ Event Title Location Name List
2020-02-07 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับ1 ครั้งที่1/2563 Roller Ski Instrutor Level1 ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วม
2018-09-27 อบรมผู้ตัดสิน level 1 Roller Ski Referee Certificate Level 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 รายชื่อผู้เข้าร่วม