ชื่องานภาษาไทย โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับนานาชาติ 2022-07-09 - 2022-07-13
ชื่องานภาษาอังกฤษFIS TD Seminar 2022 Rayong,Thailand
สถานที่จัดงานRayong, Thailand
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติ International ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
Malaysia 2 Athletes
Philippines 3 Athletes
Singapore 2 Athletes
Total 7 Athletes
from 3 country
กรุงเทพฯ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
จาก 1 จังหวัด
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
จาก 1 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 10 คน จาก