ชื่องานภาษาไทย โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับนานาชาติ 2022-07-09 - 2022-07-13
ชื่องานภาษาอังกฤษFIS TD Seminar 2022 Rayong,Thailand
สถานที่จัดงานRayong, Thailand
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
-
รายการฝึกอบรม
Status Location Events Category ผู้อบรม ผลการอบรม
3 Rayong,Thailand Roller Ski - Referee Level 1
General 10 -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัด
Participant by Province

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Malaysia 2 คน
Philippines 3 คน
Singapore 2 คน
รวมทั้งสิ้น 7 คน
กรุงเทพฯ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 2 คน
นครปฐม 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน