โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับนานาชาติ 2022-07-09 - 2022-07-13
FIS TD Seminar 2022 Rayong,Thailand
Rayong, Thailand
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

Rayong,Thailand

Roller Ski - Referee Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Tang Wei Yan Mr. Tang Wei Yan Malaysia (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Brenz Nicole Sarmiento Brenz Nicole Sarmiento Philippines (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Carl Nicole Soriano Nery Carl Nicole Soriano Nery Philippines (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Emeline Tan Emeline Tan Singapore (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Montecristo Mendigoria Montecristo Mendigoria Philippines (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Miss Ng Sheau Chuay Ng Sheau Chuay Malaysia (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น
Mr. Suporn Suparasiri นาย สุพร ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Victor,Patrick,Lison Baudean Victor,Patrick,Lison Baudean Singapore (ภาค Foreigner) เสร็จสิ้น