สถิติ National Roller Ski แก่งกระจานเซอร์กิต


ชาย Men

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
National Roller Ski Skating 200M
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
30.65 Sec

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
30.8 Sec

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
32.05 Sec
National Roller Ski Skating 1.4K
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
3.12 Min

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
3.2 Min

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
3.2 Min
National Roller Ski Skating 6K
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
14.06 Min

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
14.21 Min

ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan
14.35 Min
National Roller Ski Skating 9K
ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน Master Thanaphat Khaoiuan
32.04 Min

ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน Master Weerayut Khaowluan
33.07 Min

ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ Master Chayanon Rattanaphon
34.58 Min
National Roller Ski Skating 12K
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai
29.29 Min

นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk
30.32 Min

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit
30.59 Min
National Roller Ski Skating 15K
National Roller Ski Classic 200M
National Roller Ski Classic 1.4K
National Roller Ski Classic 6K
National Roller Ski Classic 9K
National Roller Ski Classic 12K
National Roller Ski Classic 15K

หญิง Ladies

หัวข้อสถิติ (Stat) ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3
National Roller Ski Skating 200M
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
37.09 Sec

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
40.59 Sec

ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา Miss Benyapa Suchada
43.47 Sec
National Roller Ski Skating 1.4K
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap
4 Min

ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
4.08 Min

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee
4.23 Min
National Roller Ski Skating 6K
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
17.42 Min

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
18.12 Min

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul
18.34 Min
National Roller Ski Skating 9K
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthipawee Chatthitimetee
38.33 Min

ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว Miss Kemika Duangkaew
38.44 Min

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot
51.29 Min
National Roller Ski Skating 12K
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa
37.39 Min

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul
39.06 Min

นางสาว พิชชาภา หน่อทอง Miss Phitchapha Northong
39.23 Min
National Roller Ski Skating 15K
National Roller Ski Classic 200M
National Roller Ski Classic 1.4K
National Roller Ski Classic 6K
National Roller Ski Classic 9K
National Roller Ski Classic 12K
National Roller Ski Classic 15K