สถิติ Top 20 National Roller Ski Skating 200M


ชาย Men

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 30.65 Sec
นาย ธนากร เงยไชย Mr. Thanakorn Ngoeichai Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
2 30.8 Sec
นาย นราวิชญ์ สายสุข Mr. Naravich Saisuk Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
3 32.05 Sec
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ Mr. Thanatip Bunrit Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
4 32.7 Sec
ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Master Pakpoom Sudsanguan Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
5 33.39 Sec
นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม Mr. Jittipat Chitmunchaitham Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
6 33.6 Sec
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
7 35.99 Sec
นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา Mr. Prathompong Junthalaow Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
8 42.1 Sec
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา Master Chatnaphat Phanyosarany Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
9 44.36 Sec
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ Master Chayanon Rattanaphon Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
10 44.41 Sec
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน Master Weerayut Khaowluan Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
11 55.4 Sec
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม Master Supanut Chitmunchaitham Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
12 58.72 Sec
ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล Master Korrait Jirangnimitsakun Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต

หญิง Ladies

ลำดับที่ ค่าผลทดสอบ รูป ชื่อ กีฬา Sport วันที่ทดสอบ สถานที่
1 37.09 Sec
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ Miss Jariyawadee Audomlap Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
2 40.59 Sec
ด.ญ. กิ่งกานต์ ดวงจำปา Miss Kingkan Duangjumpa Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
3 43.47 Sec
ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา Miss Benyapa Suchada Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
4 43.77 Sec
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
5 45.52 Sec
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน Miss Natnari Ainthaseno Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
6 45.75 Sec
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ Miss Krittiya Papatchaisopon Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
7 46 Sec
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล Miss Kanyawat Limsamutchaikul Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
8 47.49 Sec
ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
9 50.23 Sec
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี Miss Srirat Nualsomsri Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
10 57.21 Sec
ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว Miss Kemika Duangkaew Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต
11 60.02 Sec
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthipawee Chatthitimetee Roller Ski 2023-11-08 สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต