รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 1


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 นนทบุรี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี (9) 0829033687
2 ปทุมธานี (2)
3 ชัยนาท
4 พระนครศรีอยุธยา
5 ลพบุรี
6 สระบุรี
7 สิงห์บุรี
8 อ่างทอง


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 2


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 จันทบุรี (3)
2 ฉะเชิงเทรา
3 ชลบุรี (1)
4 ตราด (1)
5 นครนายก (1)
6 ปราจีนบุรี
7 ระยอง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง (10) 0918762215 soponnoijan@gmail.com
8 สมุทรปราการ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสมุทรปราการ (18) 0863314335​
9 สระแก้ว


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 3


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 ชัยภูมิ (1)
2 นครราชสีมา (2)
3 บุรีรัมย์ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดบุรีรัมย์ (11) 081 977 3554
4 มุกดาหาร
5 ยโสธร (5)
6 ร้อยเอ็ด
7 ศรีสะเกษ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ (8) 0817188272
8 สุรินทร์
9 อำนาจเจริญ
10 อุบลราชธานี 0874415778


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 4


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 กาฬสินธุ์
2 ขอนแก่น (1)
3 นครพนม
4 บึงกาฬ
5 มหาสารคาม (2)
6 เลย
7 สกลนคร
8 หนองคาย
9 หนองบัวลำภู
10 อุดรธานี (1)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 5


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 เชียงราย
2 เชียงใหม่ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่ (18) 095 234 5760
3 น่าน
4 พะเยา
5 แพร่ (1)
6 แม่ฮ่องสอน
7 ลำปาง ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดลำปาง (2) 094 747 2655
8 ลำพูน


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 6


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 อุทัยธานี
2 กำแพงเพชร (2)
3 ตาก
4 นครสวรรค์ (4)
5 พิจิตร (1)
6 พิษณุโลก
7 เพชรบูรณ์
8 สุโขทัย (1)
9 อุตรดิตถ์ (1)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 7


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 สมุทรสาคร
2 กาญจนบุรี
3 นครปฐม (1)
4 ประจวบคีรีขันธ์ (3)
5 เพชรบุรี
6 ราชบุรี (3)
7 สมุทรสงคราม
8 สุพรรณบุรี (1)


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 8


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 กระบี่ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดกระบี่ (9) 087 275 9055
2 ชุมพร ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร (64) 081-956-5621 piratesterrace@yahoo.com
3 นครศรีธรรมราช
4 พังงา
5 ภูเก็ต (1)
6 ระนอง
7 สุราษฎร์ธานี ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (15) 077355481


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 9


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 ตรัง
2 นราธิวาส (1)
3 ปัตตานี (1)
4 พัทลุง
5 ยะลา
6 สงขลา ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสงขลา (7) 0877087779
7 สตูล


รายชื่อชมรมจังหวัดตามเขตการศึกษาที่ 10


เรียงตามเขตการศึกษาของกรมพลศึกษา
No. จังหวัด ชื่อชมรม เบอร์โทร Email
1 กรุงเทพฯ ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด กรุงเทพมหานคร (115) 064-959-0404 Tor004@hotmail.com