ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดสงขลา
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสงขลา
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 0877087779
email ชมรมประจำจังหวัด
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด102/2 ม.3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

รายชื่อกรรมการชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัด สงขลา

นายธีรพงศ์ ดนสวี (ประธานชมรม)
นาวาตรี วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์ (รองประธานชมรมคนที่ 1)
นายเอกพันธ์ ทองจารึก (รองประธานชมรมคนที่ 2)
น.ส. ธัญญภรณ์ ทองจารึก (เลขาธิการชมรม)
นาง สิริรัฐ ชายเมธิสุรัตน์ (เหรัญญิกชมรม)
นาย สมชาย อนันตพันธุ์ (นายท ะเบียนชมรม)
นางสาวเมย์ชญาณิณ บุญฤทธิ์ (กรรมการชมรม)
นายนิธิกร เล่าวจีศาสตร์ (กรรมการชมรม)
นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ (กรรมการชมรม)

รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น กีฬาที่เล่น
Mr. Lubpawath Chayametisura ด.ช. ลัภวัชร์ ชยาเมธิสุรัตน์ M TJ Snowboard
Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน M สนุ๊ก Roller Ski,
Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน M สแน๊ค Roller Ski,
Master Chatdanai Ponkla ด.ช. ฉัตรดนัย ผลกล้า M อังเปา Roller Ski,
master Yannaphat A-nantapan ด.ช. ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ M เต้ Roller Ski,
Master Yossaphat Anantapun ด.ช. ยศพัฒน์ อนันตพันธุ์ M โตโต้ Roller Ski,
Mr. Puvit Piancharoen นาย ภูวิศ เพียรเจริญ M Snowboard
Master Setthapong Yordsathien เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ยอดเสถียร M ภูมิ Alpine Ski,
Master Puree Piancharoen ด.ช. ภูรี เพียรเจริญ M Snowboard
Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ M ต้าร์ Roller Ski,
Miss Atitaya kaewseedam ด.ญ. อาทิตยา แก้วสีดำ L Roller Ski,
Master Ananda Phuthawee ด.ช. อนันดา ภู่ทวี M Roller Ski,
Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี M Roller Ski,
Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง M Roller Ski,
Miss Patcharida Duangthesa นางสาว พัชริดา ดวงเทษา L Roller Ski,