Public Profile

Cross Country: 3900033
ชือ ภาษาไทยนาย ยศกร อนันตพันธุ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Yudsakorn Anantapun
ชื่อเล่นต้าร์
ปีเกิด16 (2007)
จังหวัดที่สังกัดสงขลา (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก155 cm/45 kg
THA POINT172.268
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ปี ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2022 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C ชาย U20 กยหช ลำดับที่ 8   
2022 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช ลำดับที่ 7   
2022 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 11   
2022 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 11   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 17   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 9   
2022 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 12   
2022 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 4   
2022 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 10   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 6   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 5   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 6   
2020 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 10   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 8   
2020 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2020 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2020 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2019 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 9   
2019 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 8   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ C 11-12 325.514 2000
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ B 13-14 181.349 2400
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Interval Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ 200.363 5000
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Mass Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ 246.977 10000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 172.268 5000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 187.546 10000
2022-07-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" Roller Ski-Interval Start C - U20 กยหช 193.362 7500
2022-07-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" Roller Ski-Mass Start C - U20 กยหช 181.121 10000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Sprint C Qualification - รุ่นไม่จำกัดอายุ 165.018 200
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ A 15-16 227.623 1500
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race 227.623 1500
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2020-08-27 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
2020-11-25 โครงการจัดอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ประจำปี 2563 โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท (City Beach Resort) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร