รายชื่อชมรมจังหวัด ภาค 1


เรียงตามภาคการกีฬาแห่งประเทศไทย
No. ชื่อชมรม เบอร์โทร Email จังหวัด เบอร์โทร กกท จังหวัด เบอร์โทร สมาคมกีฬาจังหวัด
1 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด กรุงเทพมหานคร (115) 064-959-0404 Tor004@hotmail.com กรุงเทพฯ 02-1867111 02 248 3584
2 (3) จันทบุรี 039-321166 039 325 098
3 ฉะเชิงเทรา 038 517 209 038-535787
4 (1) ชลบุรี 0-3828-2969 0-38467644
5 (1) ตราด 039-523055
6 (1) นครนายก 0-3731-4484 081 7824642
7 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดนนทบุรี (9) 0829033687 นนทบุรี 025951784 02 960 6060
8 (2) ปทุมธานี 02-5012914 0852435303
9 ปราจีนบุรี 037-216 308
10 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดระยอง (10) 0918762215 soponnoijan@gmail.com ระยอง 038 614 929 038-623788
11 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสมุทรปราการ (18) 0863314335​ สมุทรปราการ 02-315-1115 034 413 525
12 สมุทรสาคร 034 413 525 034 413 525
13 สระแก้ว 037-247-339 037-425019


รายชื่อชมรมจังหวัด ภาค 2


เรียงตามภาคการกีฬาแห่งประเทศไทย
No. ชื่อชมรม เบอร์โทร Email จังหวัด เบอร์โทร กกท จังหวัด เบอร์โทร สมาคมกีฬาจังหวัด
1 กาญจนบุรี 034-520-437 034 520 336
2 ชัยนาท 054-775-831 0 5641 2165, 0 5641 1478
3 (1) นครปฐม 034-275-742
4 (3) ประจวบคีรีขันธ์ 032-603-759
5 พระนครศรีอยุธยา 035-245-254 035-243-555
6 เพชรบุรี 032-427-198 032-426-326
7 (3) ราชบุรี 032 321 870 032 321 970
8 ลพบุรี 036 412 620 036 627 310
9 สมุทรสงคราม 034 717 217 034 714 906
10 สระบุรี 090 910 2242 036-226-119
11 สิงห์บุรี 036 507 177 036-507 175,036-507 246
12 (1) สุพรรณบุรี 035 555 634 035 535 059
13 อ่างทอง 035 610 899 035 949 839
14 อุทัยธานี 056 503 080 056 510 609


รายชื่อชมรมจังหวัด ภาค 3


เรียงตามภาคการกีฬาแห่งประเทศไทย
No. ชื่อชมรม เบอร์โทร Email จังหวัด เบอร์โทร กกท จังหวัด เบอร์โทร สมาคมกีฬาจังหวัด
1 กาฬสินธุ์ 043 814 505 043 813 022
2 (1) ขอนแก่น 043 220 949 043 220 949
3 (1) ชัยภูมิ 044 816 223 044 816 223
4 นครพนม 042 503 525 042 516 262
5 (2) นครราชสีมา 044 932 109 044-932-2120
6 บึงกาฬ 042 490 757 042 490 652
7 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดบุรีรัมย์ (11) 081 977 3554 บุรีรัมย์ 044 666 568-9 044 666 569
8 (2) มหาสารคาม 043 777 494
9 มุกดาหาร 042 613 827 042 613 820
10 (5) ยโสธร 045 714 761 045 711 386
11 ร้อยเอ็ด 043 515 824 043 512 925
12 เลย 042 814 901 042 815 527
13 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดศรีสะเกษ (8) 0817188272 ศรีสะเกษ 045 643 615 045 633 327
14 สกลนคร 042 732 064 042 732 664
15 สุรินทร์ 044 514 656 044 518 150
16 หนองคาย 042 422 635 042 420 518
17 หนองบัวลำภู 042 378 492 042 378 492
18 อำนาจเจริญ 045 523 181 045 451 757
19 (1) อุดรธานี 042 243 268 083 327 1177
20 ชมรมกีฬาโรลเลอร์สกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดอุบลราชธานี 0874415778 อุบลราชธานี 045 841 655 089 428 3286


รายชื่อชมรมจังหวัด ภาค 4


เรียงตามภาคการกีฬาแห่งประเทศไทย
No. ชื่อชมรม เบอร์โทร Email จังหวัด เบอร์โทร กกท จังหวัด เบอร์โทร สมาคมกีฬาจังหวัด
1 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดกระบี่ (9) 087 275 9055 กระบี่ 075 630 508
2 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดชุมพร (64) 081-956-5621 piratesterrace@yahoo.com ชุมพร 077 506 404 077 501 879
3 ตรัง 075 230 535 075 570 431
4 นครศรีธรรมราช 075 347 359 075 800 130
5 (1) นราธิวาส 073 532 146
6 (1) ปัตตานี 073 460 106 073 460 334
7 พังงา 076 460 503 076 460 609
8 พัทลุง 074 671 653 074 620 976
9 (1) ภูเก็ต 076 250 110 098 670 6985
10 ยะลา 073 222 762 073 222 762
11 ระนอง 077 822 737 077 825 170
12 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสงขลา (7) 0877087779 สงขลา 074 326 810 074 440 978
13 สตูล 074 723 746 082 433 9669
14 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (15) 077355481 สุราษฎร์ธานี 077 283 668 077 284 296


รายชื่อชมรมจังหวัด ภาค 5


เรียงตามภาคการกีฬาแห่งประเทศไทย
No. ชื่อชมรม เบอร์โทร Email จังหวัด เบอร์โทร กกท จังหวัด เบอร์โทร สมาคมกีฬาจังหวัด
1 (2) กำแพงเพชร 055 722 317 096 994 5247
2 เชียงราย 053 713 004 053 717 945
3 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดเชียงใหม่ (18) 095 234 5760 เชียงใหม่ 053 112 045 053 112 045
4 ตาก 055 517 625 055 516 316
5 (4) นครสวรรค์ 056 221 065 056 222 069
6 น่าน 054 751 950
7 พะเยา 054 484 362 054 431 830
8 (1) พิจิตร 056 990 345 056 652 653
9 พิษณุโลก 055 321 275 055 321 275
10 เพชรบูรณ์ 056 737 096 056 737 093
11 (1) แพร่ 054 531 418 054 531 418
12 แม่ฮ่องสอน 053 612 921
13 ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด จังหวัดลำปาง (2) 094 747 2655 ลำปาง 054 223 048 054 226 954
14 ลำพูน 053 535 498, 065 712 644 053 535 498
15 (1) สุโขทัย 055 651 079 055 651 078
16 (1) อุตรดิตถ์ 055 817 708 055 429 535, 089 644 0611