ข้อมูลชมรมประจำจังหวัด

ชื่อจังหวัดกรุงเทพฯ
ชื่อชมรมประจำจังหวัดชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร ชมรมประจำจังหวัด 089-981-1997
email ชมรมประจำจังหวัด rollerskibangkok@gmail.co
ที่อยู่ ชมรมประจำจังหวัด96/18 ถนน ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพ 10510

ชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดกรุงเทพ มีรายชื่อกรรมการบริหารชมรมดังนี้

1. นายสุพร ศุภรสิริ (ประธานชมรม)
2. นางสาริณี พิรุณรัตน์ (รองประธานคนที่ 1)
3. นายกานต์ พฤกษากร (รองประธานคนที่ 2)
4. นายชัดเจน กัศยปสุวรรณ (เลขาธิการ)
5. นางสีนวล ดัดวัด (เหรัญญิก)
6. นางสุกานดา ชมภูโคตร (นายทะเบียน)


รับจดทะเบียนโดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565
Profile QR Code
รายชื่อนักกีฬา Roller Ski ของชมรม
English Name ชื่อภาษาไทย Gender ชื่อเล่น
Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ M คอปเตอร์
Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ M ไทเกอร์
Master Natthaputh Chombhucotra ด.ช. ณัฐพุฒิ ชมภูโคตร M
master Pawat Anantavate ด.ช. ภวัต อนันตเวทย์ M ธัน
Master Gunpol Pruksakorn ด.ช. กันต์พล พฤกษากร M Rundo
Mr. Panudech Phothong นาย ภานุเดช โพธิ์ทอง M safe
Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ M นัท
Master Aunnipit Kositvanich ด.ช. อัณณ์นิพิฐ โฆษิตวานิช M มิลเลี่ยน
Miss Pimpida Leelaprayul ด.ญ. พิมพิดา ลีละประยูร L กระเตง
Miss Neeratorn Jentaweepornkul ด.ญ. นีรธร เจนทวีพรกุล L
Master Narathip Raiyanarod ด.ช. นราธิป ไรยนารถ M ทรัพย์
Master Puwadon Eiamsaard ด.ช. ภูวดล เอี่ยมสอาด M แฟร้ง
Mr. Chavanut Suwanimit นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมิตร M ปังปอนด์
Miss Arrada Palakawong น.ส. อารดา ปาลกะวงศ์ L
Mr. Phonathip Sunthonsuk นาย พลอธิป สุนทรสุข M บอส
Miss Nutthawadee Kaewsuwan นางสาว ณัฐวดี แก้วสุวรรณ L
Master Thanakon Lapthanawan ด.ช. ธนกร ลาภธนวรรณ M ฟิว
master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร M Mayd
Miss Phakanan Kussayopsuwan ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ L
Miss Sorrathon Pirunrat นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ L เจนท์ ( SK0029 )
Mr Niti Jangnil นาย นิติ แจ้งนิล M สตางค์
Master Attavit Intaprasert ด.ช. อรรถวิทย์ อินทรประเสริฐ M ใบพุฒ
Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู M มอส
Master Sukrit Siriboonya ด.ช. สุกฤษฎิ์ ศิริบุญญา M
Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน M ติวเตอร์
Miss Nichakan Chinupun น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ L ต้นข้าว
Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร L หมวย