ชื่องานภาษาไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 2024-03-21 - 2024-03-31
ชื่องานภาษาอังกฤษYouth Thailand National Game 39
สถานที่จัดงานณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์ Tony
Participation Name List รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด -
รายละเอียดงานแข่ง Event Detail
Live Video: https://www.facebook.com/thailandski
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ภาค Reginal 1 ภาค Reginal 2 ภาค Reginal 3 ภาค Reginal 4 ภาค Reginal 5
กรุงเทพฯ 10 คน
ชลบุรี 1 คน
ตราด 3 คน
นนทบุรี 4 คน
ระยอง 15 คน
สมุทรสงคราม 7 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
จาก 6 จังหวัด
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
จาก 2 จังหวัด
ขอนแก่น 12 คน
นครพนม 1 คน
นครราชสีมา 1 คน
บึงกาฬ 5 คน
ยโสธร 1 คน
ศรีสะเกษ 24 คน
อำนาจเจริญ 2 คน
อุดรธานี 14 คน
อุบลราชธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 75 คน
จาก 9 จังหวัด
กระบี่ 19 คน
ชุมพร 17 คน
นครศรีธรรมราช 11 คน
สงขลา 4 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 21 คน
รวมทั้งสิ้น 74 คน
จาก 6 จังหวัด
น่าน 18 คน
เชียงใหม่ 17 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
จาก 2 จังหวัด
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 239 คน จาก 25 จังหวัด
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Race ID Status Gender Event Start List Current Score Result Competition Time
566 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C Qualification 1400 19 | | Score | Result | 2024-03-22 09:00:00
567 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C Qualification 1400 25 | | Score | Result | 2024-03-22 09:10:00
568 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C Qualification 1400 22 | | Score | Result | 2024-03-22 09:30:00
569 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C Qualification 1400 27 | | Score | Result | 2024-03-22 09:40:00
570 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint C (6) Final 1400 12 | | Score | Result 2024-03-22 11:00:00 1
571 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint C (6) Final 1400 18 | | Score | Result 2024-03-22 11:05:00 2
572 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint C (6) Final 1400 12 | | Score | Result 2024-03-22 11:10:00 3
573 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint C (6) Final 1400 18 | | Score | Result 2024-03-22 11:20:00 4
544 Official result หญิง Ladies U12 National Game Interval Start F 7500 17 | | Score | Result | 2024-03-23 09:00:00 5
545 Official result ชาย Men U12 National Game Interval Start F 7500 15 | | Score | Result | 2024-03-23 09:30:00 6
546 Official result หญิง Ladies U18 National Game Interval Start F 7500 18 | | Score | Result | 2024-03-23 10:00:00 7
547 Official result ชาย Men U18 National Game Interval Start F 7500 23 | | Score | Result | 2024-03-23 10:30:00 8
548 Official result หญิง Ladies U12 National Game Mass Start C 10000 18 | | Score | Result | 2024-03-23 13:00:00 9
549 Official result ชาย Men U12 National Game Mass Start C 10000 18 | | Score | Result | 2024-03-23 13:30:00 10
550 Official result หญิง Ladies U18 National Game Mass Start C 10000 19 | | Score | Result | 2024-03-23 14:00:00 11
551 Official result ชาย Men U18 National Game Mass Start C 10000 24 | | Score | Result | 2024-03-23 14:30:00 12
554 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint F Qualification 200 21 | | Score | Result | 2024-03-24 09:00:00
555 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint F Qualification 200 20 | | Score | Result | 2024-03-24 09:10:00
556 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint F Qualification 200 22 | | Score | Result | 2024-03-24 09:20:00
557 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint F Qualification 200 29 | | Score | Result | 2024-03-24 09:30:00
552 Official result ผสม Mix U12 National Game Relay Mixed Team C 2500 x 4 legs @ 1 Lap 28 | | Score | Result| 2024-03-24 09:40:00 13
553 Official result ผสม Mix U18 National Game Relay Mixed Team C 2500 x 4 legs @ 1 Lap 40 | | Score | Result| 2024-03-24 10:00:00 14
558 Official result หญิง Ladies U12 National Game Team Sprint F 1800 x 2 Legs @ 3 Lap 18 | | Score | Result| 2024-03-24 13:00:00 15
559 Official result ชาย Men U12 National Game Team Sprint F 1800 x 2 Legs @ 3 Lap 14 | | Score | Result| 2024-03-24 13:20:00 16
560 Official result หญิง Ladies U18 National Game Team Sprint F 1800 x 2 Legs @ 3 Lap 18 | | Score | Result| 2024-03-24 13:40:00 17
561 Official result ชาย Men U18 National Game Team Sprint F 1800 x 2 Legs @ 3 Lap 24 | | Score | Result| 2024-03-24 14:00:00 18
562 Official result หญิง Ladies U12 National Game Sprint F Final 200 8 Result 2024-03-24 14:30:00 19
563 Official result ชาย Men U12 National Game Sprint F Final 200 8 Result 2024-03-24 14:45:00 20
564 Official result หญิง Ladies U18 National Game Sprint F Final 200 8 Result 2024-03-24 15:00:00 21
565 Official result ชาย Men U18 National Game Sprint F Final 200 16 Result 2024-03-24 15:15:00 22
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Participation by Number
รายการแข่งขัน U12 กยหช U12 National Game YoB: 2012 - 2018 U18 กยหช U18 National Game YoB: 2006 - 2011
Interval Start F Ladies 17 OK 18 OK
Interval Start F Men 15 OK 23 OK
Mass Start C Ladies 18 OK 19 OK
Mass Start C Men 18 OK 24 OK
Relay Mixed Team C Mix 28 OK 40 OK
Sprint F Qualification Ladies 21 OK 22 OK
Sprint F Qualification Men 20 OK 29 OK
Team Sprint F Ladies 18 OK 18 OK
Team Sprint F Men 14 OK 24 OK
Sprint F Final Ladies 8 OK 8 OK
Sprint F Final Men 8 OK 16 OK
Sprint C Qualification Ladies 19 OK 22 OK
Sprint C Qualification Men 25 OK 27 OK
Sprint C (6) Final Ladies 12 OK 12 OK
Sprint C (6) Final Men 18 OK 18 OK
ตารางสรุปเหรียญตามจังหวัด Medals list by province report กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39
Ranking ธง Province เหรียญทอง Gold เหรียญเงิน Silver เหรียญทองแดง Bronz ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ศรีสะเกษ 7 1 6 35 3 6 44
2 ชุมพร 5 2 6 25 6 6 37
3 เชียงใหม่ 4 1 7 20 3 7 30
4 กระบี่ 2 7 2 10 21 2 33
5 สุราษฎร์ธานี 2 2 0 10 6 0 16
6 ราชบุรี 1 3 2 5 9 2 16
7 ระยอง 1 3 0 5 9 0 14
8 อุบลราชธานี 0 2 0 0 6 0 6
9 ขอนแก่น 0 1 0 0 3 0 3
10 กรุงเทพฯ 0 0 1 0 0 1 1
11 นนทบุรี 0 0 0 0 0 0 0
11 สมุทรสงคราม 0 0 0 0 0 0 0
11 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0
11 นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0
11 อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0
11 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0
11 สตูล 0 0 0 0 0 0 0
11 น่าน 0 0 0 0 0 0 0
11 นครพนม 0 0 0 0 0 0 0
11 ชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0
11 นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0
11 ตราด 0 0 0 0 0 0 0
11 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 0 0
11 บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 0
11 ยโสธร 0 0 0 0 0 0 0
รวม Total 22 เหรียญทอง Gold 22 เหรียญเงิน Silver 24 เหรียญทองแดง Bronz
Medals list by country report
Ranking National Flag National Code Gold Medal Silver Medal Bronz Medal
1 THA 0 0 0
Total 0 Gold Medal 0 Silver Medal 0 Bronz Medal
รายงานผู้ชนะเลิศ Winner report
Date Events Cate Gender Result
2024-03-22 Roller Ski - Sprint C (6) Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ 10 (2014) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภิญญ์จันทรา เหมชาติ 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-22 Roller Ski - Sprint C (6) Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ธนาธร สุระเดช 12 (2012) ขอนแก่น (ภาค 3)
2024-03-22 Roller Ski - Sprint C (6) Final U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ 14 (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-22 Roller Ski - Sprint C (6) Final U18 National Game ชาย Men นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 13 (2011) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร 14 (2010) ราชบุรี (ภาค 2)
2024-03-23 Roller Ski - Interval Start F U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ 12 (2012) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2024-03-23 Roller Ski - Interval Start F U12 National Game ชาย Men ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 11 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2024-03-23 Roller Ski - Interval Start F U18 National Game หญิง Ladies นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 16 (2008) ราชบุรี (ภาค 2)
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-23 Roller Ski - Interval Start F U18 National Game ชาย Men นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา 13 (2011) จันทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
2024-03-23 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ 10 (2014) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช 11 (2013) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-23 Roller Ski - Mass Start C U12 National Game ชาย Men ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม 12 (2012) ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
2024-03-23 Roller Ski - Mass Start C U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-23 Roller Ski - Mass Start C U18 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นาย กฤษกร กิ่งสกุล 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2024-03-24 Roller Ski - Relay Mixed Team C U12 National Game ผสม Mix ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช 11 (2013) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. เปรมลิ้ม ลิมโกมลวิลาศ 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ 12 (2012) ขอนแก่น (ภาค 3)
ด.ญ. ไอนดา โวชัย 12 (2012) ขอนแก่น (ภาค 3)
ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย 10 (2014) ขอนแก่น (ภาค 3)
ด.ช. ธนาธร สุระเดช 12 (2012) ขอนแก่น (ภาค 3)
ด.ช. วรพล กล้าผจญ 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด 9 (2015) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร 11 (2013) ชุมพร (ภาค 4)
2024-03-24 Roller Ski - Relay Mixed Team C U18 National Game ผสม Mix นาย ภูริ ทองละมุล 15 (2009) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา 16 (2008) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา 14 (2010) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. นวพล บุญสม 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ 13 (2011) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ 14 (2010) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร 14 (2010) ราชบุรี (ภาค 2)
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
นาย อภิภู เธียรภัทรา 16 (2008) ราชบุรี (ภาค 2)
ด.ญ. อารยา โหมดมี 14 (2010) ราชบุรี (ภาค 2)
2024-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. อังคนา มีแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ 12 (2012) เชียงใหม่ (ภาค 5)
ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี 10 (2014) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U12 National Game ชาย Men ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 12 (2012) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. พชรพล พรหมทอง 12 (2012) ระยอง (ภาค 1)
ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 11 (2013) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2024-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U18 National Game หญิง Ladies นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชชาภา หน่อทอง 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว เบญญาภา สุชฎา 15 (2009) กระบี่ (ภาค 4)
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 16 (2008) ราชบุรี (ภาค 2)
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม 15 (2009) ราชบุรี (ภาค 2)
2024-03-24 Roller Ski - Team Sprint F U18 National Game ชาย Men นาย ธนากร เงยไชย 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย นราวิชญ์ สายสุข 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา 13 (2011) จันทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ 13 (2011) ชุมพร (ภาค 4)
นาย ธีรภัทร สะตะ 18 (2006) ชุมพร (ภาค 4)
2024-03-24 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game หญิง Ladies ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ 11 (2013) ระยอง (ภาค 1)
ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง 12 (2012) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง 12 (2012) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
2024-03-24 Roller Ski - Sprint F Final U12 National Game ชาย Men ด.ช. สุรพล ภูดินดง 11 (2013) จันทบุรี (ภาค 1)
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ 11 (2013) กระบี่ (ภาค 4)
ด.ช. ธนัช จตุเทน 12 (2012) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ 10 (2014) กรุงเทพฯ (ภาค 1)
2024-03-24 Roller Ski - Sprint F Final U18 National Game หญิง Ladies ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 18 (2006) ศรีสะเกษ (ภาค 3)
นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี 15 (2009) เชียงใหม่ (ภาค 5)
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 17 (2007) เชียงใหม่ (ภาค 5)
2024-03-24 Roller Ski - Sprint F Final U18 National Game ชาย Men นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 17 (2007) จันทบุรี (ภาค 1)
นาย ภัทรพล แสงแดง 17 (2007) อุบลราชธานี (ภาค 3)
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร 14 (2010) ชุมพร (ภาค 4)
ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 13 (2011) กระบี่ (ภาค 4)