Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Natthaatcha Chatthitimetee
ชื่อเล่นพลอยรุ้ง
ปีเกิด14 (2009)
จังหวัดที่สังกัดเชียงใหม่ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก137 cm/36 kg
THA POINT59.3327
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ปี ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2023 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-08 Roller Ski - Team Sprint F หญิง จูเนียร์ A 15-16 ลงทะเบียนแล้ว
2023 2023-07-07 Roller Ski - Mass Start C หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว
2023 2023-07-06 Roller Ski - Sprint F Qualification หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว
2023 2023-07-05 Roller Ski - Interval Start F หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนแล้ว
2023 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ 2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Qualification หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 1   
2023 2023-03-26 Roller Ski - Sprint F Final หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 1   
2023 2023-03-25 Roller Ski - Interval Start C หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 2   
2023 2023-03-24 Roller Ski - Team Sprint F หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 2   
2022 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-08 Roller Ski - Team Relay C ผสม U18 กยหช ลำดับที่ 2   
2022 2022-08-07 Roller Ski - Mass Start C หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 3   
2022 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C หญิง U18 กยหช ลำดับที่ 2   
2022 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
2022 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 3   
2022 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
2022 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint C หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 2   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Final หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 2   
2022 2022-03-07 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 2   
2020 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 5   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 6   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ C 11-12 93.8571 1200
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ B 13-14 42.1163 5000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ B 13-14 42.0248 5000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ C 11-12 69.8889 400
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ B 13-14 42.6541 800
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร