กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 2024-03-21 - 2024-03-31
Youth Thailand National Game 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์ Tony
ผลการแข่งขัน

(564) Roller Ski - Sprint F Final 200 Meter

หญิง U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2011
กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 2024-03-24 15:00:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ Miss Khwanphitcha Uonpirom 169 ชุมพร (ภาค 4) 00:00:28.997 1
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ 3905030 Miss Jariyawadee Audomlap 162 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:29.955 2
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี Miss Natthaatcha Chatthitimetee 170 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:30.097 3
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร 3905018 Miss Phichayaporn Thipkesorn 161 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:29.836 4
ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล 3905034 Miss Kanyawat Limsamutchaikul 165 ระยอง (ภาค 1) 00:00:31.031 5
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง Miss Themmarin Buathong 175 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:00:33.388 6
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน Miss Natnari Ainthaseno 173 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:33.633 7
นางสาว ปิยนุช รัตนะ 3905033 Miss Piyanuch Rattana 163 น่าน (ภาค 5) 00:00:34.290 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 169

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 162

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 170

นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 161
Final A

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 169 Time:
vs
นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 162 Time:
Final B

ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 170 Time:
vs
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 161 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 169 Time:
vs
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 170 Time:

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 162 Time:
vs
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 161 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 169 Time:
vs
BIB: 163 Time:
นางสาว ปิยนุช รัตนะ
น่าน (ภาค 5)

ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล
ระยอง (ภาค 1)
BIB: 165 Time:
vs
BIB: 170 Time:
ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี
เชียงใหม่ (ภาค 5)

นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 162 Time:
vs
BIB: 175 Time:
ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 173 Time:
vs
BIB: 161 Time:
นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร
เชียงใหม่ (ภาค 5)