THA Points M

No. THA Point English Name ชื่อภาษาไทย ชื่อเล่น อายุ จังหวัด
1 148.798 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ มูตู 21 (2002) เชียงใหม่
2 150.353 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข 17 (2006) ศรีสะเกษ
3 151.038 Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญูู พรมพิงค์ Jack 21 (2002) เชียงใหม่
4 160.603 Mr. Ongkarak Chandiew นาย องครักษ์ จันเดียว โย 17 (2006) แม่ฮ่องสอน
5 161.132 Mr. Thanakon Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย กล้า 17 (2006) ศรีสะเกษ
6 162.743 Mr. Phuriphat Chomkon นาย ภูริภัทร ชมก้อน สนุ๊ก 18 (2005) สงขลา
7 163.042 Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน โก้ 20 (2003) ชุมพร
8 165.018 Mr. Yudsakorn Anantapun นาย ยศกร อนันตพันธุ์ ต้าร์ 16 (2007) สงขลา
9 169.878 Mr. Warut Sonthanakan นาย วรุตม์ สนทนาการ เวียร์ 16 (2007) ชุมพร
10 170.938 Mr. Teerachot Sattong ด.ช. ธีรโชติ สาททอง 15 (2008) ศรีสะเกษ
11 171.218 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ คอปเตอร์ 14 (2009) กรุงเทพฯ
12 172.111 Mr. Jinbok Lee Jinbok Lee 21 (2002) Korea
13 174.263 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร 16 (2007) อุบลราชธานี
14 174.42 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ เม่น 18 (2005) ชุมพร
15 175.791 Mr. Minwoo Kim Minwoo Kim Korea
16 179.087 Master Pakpoom Sudsaguan ด.ช. ภาคภูมิ สุดสงวน Poom 15 (2008) ศรีสะเกษ
17 180.353 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร กัปตัน 13 (2010) ชุมพร
18 183.373 Mr. Supalak supho นาย สุภาลักษณ์ สุโพธิ์ Min 16 (2007) บุรีรัมย์
19 185.445 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
20 191.098 Mr. Thanakon Phlokham นาย ธนกร ผิวขำ บาส 17 (2006) สุราษฎร์ธานี
21 193.573 master Arkkarachai Mathaum ด.ช. อัครชัย มาท้วม ปัง 15 (2008) ระยอง
22 197.406 Mr. Anucha Chaiyapuntho นาย อนุชา ไชยพันโท 19 (2004) อุบลราชธานี
23 197.533 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สแน๊ค 16 (2007) สงขลา
24 198.571 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ แอป 18 (2005) เชียงใหม่
25 200.607 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ โดม 17 (2006) ชุมพร
26 201.023 master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ฟิมล์ 13 (2010) ชุมพร
27 201.787 master Kitsakon Kingsakul ด.ช. กฤษกร กิ่งสกุล เวีย 15 (2008) ศรีสะเกษ
28 207.218 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร 16 (2007) อุบลราชธานี
29 211.479 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ออม 14 (2009) ศรีสะเกษ
30 212.167 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ณต 19 (2004) ระยอง
31 212.317 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข โอม 16 (2007) อุบลราชธานี
32 218.026 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง เจมส์ 16 (2007) อุบลราชธานี
33 219.928 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ปลื้ม 11 (2012) ระยอง
34 223.841 Mr. Veerachit Singtui นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย 21 (2002) ศรีสะเกษ
35 226.01 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม 19 (2004) เชียงใหม่
36 226.896 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี Kant 17 (2006) สุราษฎร์ธานี
37 231.704 Mr. Kritsanasak Chaiburee นาย กฤษณศักดิ์ ชัยบุรี Mix 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
38 234.607 Mr. Suriya Siriwal นาย สุริยา ศิริวาลย์ 16 (2007) อุบลราชธานี
39 237.071 Mr. Mangmee Seelee นาย มั่นมี แซ่ลี 19 (2004) นครสวรรค์
40 237.359 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร 14 (2009) เชียงใหม่
41 241.413 Mr. Pattarakorn panusee นาย ภัทรกร ภานุษี Flim 18 (2005) บุรีรัมย์
42 250.525 Mr. Manop Bunkaew นาย มานพ บุญแก้ว 16 (2007) สุราษฎร์ธานี
43 251.234 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ อั๋น 14 (2009) ระยอง
44 257.716 Master Natthawat Phetngrua ด.ช. ณัฐวัตร เพชรร่วง บอส 14 (2009) กระบี่
45 258.043 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ฟาร์ม 10 (2013) ชุมพร
46 258.729 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ นัท 14 (2009) กรุงเทพฯ
47 259.103 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา 12 (2011) ศรีสะเกษ
48 260.401 Master Noraphat Wiriyapanya ด.ช. นรภัทร วิริยะปัญญา 15 (2008) ระยอง
49 266.324 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม 12 (2011) กระบี่
50 269.965 Mr. Kritsana Namchaidi นาย กฤษณะ น้ำใจดี 17 (2006) สุราษฎร์ธานี
51 278.057 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ฮะเก๋า 9 (2014) ชุมพร
52 283.66 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข 11 (2012) ชุมพร
53 284.528 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ทัช 10 (2013) ชุมพร
54 284.671 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ 11 (2012) กระบี่
55 287.782 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรันณยา 12 (2011) สุราษฎร์ธานี
56 304.549 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ 17 (2006) สุราษฎร์ธานี
57 307.272 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง 10 (2013) ศรีสะเกษ
58 312.257 Master Siwakon Nuprom ด.ช. ศิวกร หนูพรหม 12 (2011) สุราษฎร์ธานี
59 317.813 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ 12 (2011) ชุมพร
60 319.305 Master Warapol klapajon ด.ช. วรพล กล้าผจญ 10 (2013) ชุมพร
61 325.72 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี 8 (2015) ชุมพร
62 330.441 Mr. Bunyarit Ketkon นาย บุญฤทธิ์ เกตุกร 19 (2004) ราชบุรี
63 334.013 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร 13 (2010) ราชบุรี
64 334.583 Master Nattakit Tummanaruk ด.ช. ณัฏฐกิตต์ ธรรมณารักษ์ 11 (2012) ชุมพร
65 335.6 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน 11 (2012) กระบี่
66 338.768 Master Suttiporn Sarnpradit ด.ช. สุทธิพร สารประดิษฐ์ 12 (2011) ชุมพร
67 340.343 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข 10 (2013) ศรีสะเกษ
68 342.445 Mr. Titigorn Cholvitee นาย ฐิติกร ชลวิถี ระยอง
69 342.734 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา 10 (2013) ระยอง
70 344.805 Master Pechpisut Sirisuphak ด.ช. เพชรพิสุทธิ์ สิริสุภัค 15 (2008) บึงกาฬ
71 345.175 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล 10 (2013) ระยอง
72 347.528 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม 10 (2013) สุราษฎร์ธานี
73 351.422 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ ไทเกอร์ 9 (2014) กรุงเทพฯ
74 352.9 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง 11 (2012) สงขลา
75 353.279 Mr. Jakkaphat Saengsurin นาย จักรภัทร แสงสุรินทร์ 18 (2005) บึงกาฬ
76 353.823 Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ 8 (2015) ชุมพร
77 355.67 Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง 11 (2012) ระยอง
78 357.25 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี 12 (2011) สงขลา
79 368.108 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล 11 (2012) ระยอง
80 372.93 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม 9 (2014) เชียงใหม่
81 388.49 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก 11 (2012) ระยอง
82 412.016 Master Ratanakrit Pinijthum ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม 14 (2009) นครสวรรค์
83 421.191 Master Akarachai Chumpol ด.ช. อัครชัย ชุมพล 12 (2011) พัทลุง
84 435.691 Master Sirawit Kusoltam ด.ช. สิรวิชญ์ กุศลธรรม 10 (2013) พัทลุง
85 466.593 Mr. Tanatep Kongsaard นาย ธนเทพ คงสะอาด 17 (2006) พัทลุง
86 505.195 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ 9 (2014) อุบลราชธานี
87 511.849 Master Chaiyapat Sangsurin ด.ช. ชัยภัทร แสงสุรินทร์ 12 (2011) บึงกาฬ
88 625.92 Master Nithiwat Dechakhampoo ด.ช. นิธิวัฒน์ เดชะคำภู 9 (2014) อุบลราชธานี
ปีเกิดของนักกีฬามีผลต่อ YOG ดังนี้
YOG ปี 2020 นักกีฬาที่จะ Qualify Ski Cross Country ได้คือ 2002,2003 และ 2004
YOG ปี 2024 นักกีฬาที่จะ Qualify Ski Cross Country ได้คือ 2006,2007 และ 2008
อ้างอิงจาก Qualification System Download