Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Pichapow Ounpirom
ชื่อเล่นปั้น
ปีเกิด9 (2015)
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT131.691
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2024-06-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ D 9-10 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-24 Roller Ski Interval Start F จูเนียร์ D 9-10 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-23 Roller Ski Sprint F Qualification จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 5   
2024-06-23 Roller Ski Super Sprint F จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 5   
2024-03-24 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 Roller Ski Sprint F Qualification U12 กยหช ลำดับที่ 13   
2023-07-08 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski Team Sprint F จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 10   
2023-07-08 Roller Ski Team Sprint C จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 8   
2023-07-07 Roller Ski Mass Start C เด็กเล็ก ลำดับที่ 2   
2023-07-06 Roller Ski Sprint F Final เด็กเล็ก ลำดับที่ 2   
2023-07-06 Roller Ski Sprint F Qualification เด็กเล็ก ลำดับที่ 3   
2023-07-06 Roller Ski Sprint C Final เด็กเล็ก ลำดับที่ 3   
2023-07-06 Roller Ski Sprint C Qualification เด็กเล็ก ลำดับที่ 3   
2023-07-05 Roller Ski Interval Start C เด็กเล็ก ลำดับที่ 3   
2023-07-05 Roller Ski Interval Start F เด็กเล็ก ลำดับที่ 3   
2022-07-13 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski Mass Start C เด็กเล็ก ลำดับที่ 4   
2022-07-12 Roller Ski Interval Start C เด็กเล็ก ลำดับที่ 5   
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Qualification เด็กเล็ก ลำดับที่ 4   
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Final เด็กเล็ก ลำดับที่ 3   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Interval Start C - เด็กเล็ก 178.79 2500
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Mass Start C - เด็กเล็ก 160.665 2500
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Interval Start C - เด็กเล็ก 116.642 3000
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Mass Start C - เด็กเล็ก 117.767 3000
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Interval Start F - เด็กเล็ก 233.791 3000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Sprint C Qualification - เด็กเล็ก 106.367 600
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Sprint C Qualification - เด็กเล็ก 75.8695 800
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Sprint F Qualification - เด็กเล็ก 144.689 800
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination