Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Sahassawat Authaipan
ชื่อเล่น
ปีเกิด22 (2000)
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก183 cm/59 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1100 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
986 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
985 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 2   
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร