โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Roller Ski Thailand Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(150) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

ชาย Senior A 18+ ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2002
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:24:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์
ระยอง (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย นันทวัฒน์ นามเวช
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place


(ภาค )
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์ Mr. Sahassawat Authaipan ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:32.373 1
นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์ Mr. Teerachai Wisetsuwan ระยอง (ภาค 1) 00:00:46.468 2
นาย นันทวัฒน์ นามเวช Mr. Nantawat Namwat ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:56.634 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB:

นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์
ระยอง (ภาค 1)
BIB:

นาย นันทวัฒน์ นามเวช
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB:


(ภาค )
BIB:
Final A

นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: Time:
Final B
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย สหัสวรรณ อุทัยพันธ์
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time:
vs

(ภาค )
BIB: Time:

นาย ธีรชัย วิเศษสุวรรณ์
ระยอง (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
นาย นันทวัฒน์ นามเวช
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: Time: