Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ธนากร เงยไชย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Thanakon Ngoeichai
ชื่อเล่นกล้า
ปีเกิด16 (2006)
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก161 cm/49 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
3606 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-11 Roller Ski - Team Sprint C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
3262 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
3261 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
3260 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2433 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2432 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2154 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
2092 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
2060 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
1868 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 3   
1793 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 2   
1792 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 2   
1421 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
1420 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
988 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 10   
987 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 10   
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร