โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
ผลการแข่งขัน

(463) Roller Ski - Sprint C Final 800 Meter

ชาย Senior A 17+ ปีเกิด Year of Birth: 1943 - 2006
ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 2023-07-06 15:29:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย ธนากร เงยไชย 3900039 Mr. Thanakorn Ngoeichai 131 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:02:00.916 1
นาย นราวิชญ์ สายสุข 3900040 Mr. Naravich Saisuk 132 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:45.282 2
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี Mr. Wiranphat Rattanaphakdi 133 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:50.639 3
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา Mr. Chaiyan Duangjumpa 138 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:01:55.660 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 131

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 132

นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 138

นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 133
Final A

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 131 Time:
vs
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 138 Time:
Final B

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 132 Time:
vs
นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 133 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 132 Time:
vs
นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 131 Time:

นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 133 Time:
vs
นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 138 Time: