กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ 2023-03-25 - 2023-04-03
Youth Thailand National Game 38 Nakornsawan
นครสวรรค์ Tony
ผลการแข่งขัน

(382) Roller Ski - Sprint F Final 1500 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2003 - 2010
2023-03-26 13:20:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ธนกร ผิวขำ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย ธนากร เงยไชย 3900039 Mr. Thanakorn Ngoeichai 1 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:13.325 1
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 3900037 Mr. Thanatip Bunrit 2 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:03:21.600 2
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ Master Rattanaphon Bamrungrat 3 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:33.727 3
นาย ธนกร ผิวขำ 3900038 Mr. Thanakon PHIOKHAM 4 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:03:37.632 3
ด.ช. ภูริ ทองละมุล Master Phuri Thonglamoon 5 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:43.767 5
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร Master Dachathon Tapnimit 6 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:49.403 6
ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร Master Teerapas Yasamutr 7 ลำพูน (ภาค 5) 00:03:55.391 7
นาย ภูริภัทร ชมก้อน 3900046 Mr. Phuriphat Chomkon 8 สงขลา (ภาค 4) 00:04:03.442 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02

นาย ธนกร ผิวขำ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 04

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 03
Final A

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01 Time: 15:31:02.627
vs
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 15:31:14.970
Final B

นาย ธนกร ผิวขำ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 15:33:00.000
vs
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 15:33:00.000
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01 Time: 15:05:57.759
vs
นาย ธนกร ผิวขำ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 04 Time: 15:06:05.718

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 15:07:15.499
vs
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 15:07:07.152
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01 Time: 14:34:01.616
vs
BIB: 08 Time: 14:34:15.846
นาย ภูริภัทร ชมก้อน
สงขลา (ภาค 4)

ด.ช. ภูริ ทองละมุล
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 05 Time: 14:37:01.186
vs
BIB: 04 Time: 14:36:55.302
นาย ธนกร ผิวขำ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 14:36:08.212
vs
BIB: 06 Time: 14:36:18.203
ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร
ชุมพร (ภาค 4)

ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 07 Time: 14:35:23.861
vs
BIB: 02 Time: 14:35:05.483
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)