กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง 2022-07-29 - 2022-08-10
Youth Thailand National Game 37 Pattalung
พัทลุง
ผลการแข่งขัน

(277) Roller Ski - Sprint C Final 1200 Meter

ชาย U18 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2009
2022-08-06 12:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย ธนากร เงยไชย 3900039 Mr. Thanakorn Ngoeichai 1 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:14.958 1
นาย นราวิชญ์ สายสุข 3900040 Mr. Naravich Saisuk 3 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:03:20.474 2
นาย วทัญญู พรมพิงค์ 3900035 Mr. Wathanyu Phromphing 4 ลำพูน (ภาค 5) 00:03:26.413 3
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 3900015 Mr. Sarawut Koedsin 2 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:17.251 4
นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ 3900048 Mr Jetsada Niamsuwan 5 ชุมพร (ภาค 4) 00:03:30.904 5
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 3900043 Mr. Saharat Kanyathip 6 ลำพูน (ภาค 5) 00:03:38.015 6
นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ 3900037 Mr. Thanatip Bunrit 7 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:03:44.134 7
นาย ธนกร ผิวขำ 3900038 Mr. Thanakon PHIOKHAM 8 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:03:50.918 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 04

นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02
Final A

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01 Time:
vs
นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time:
Final B

นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 04 Time:
vs
นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01 Time:
vs
นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: 04 Time:

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time:
vs
นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 02 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นาย ธนากร เงยไชย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 01 Time:
vs
BIB: 08 Time:
นาย ธนกร ผิวขำ
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: 05 Time:
vs
BIB: 04 Time:
นาย วทัญญู พรมพิงค์
ลำพูน (ภาค 5)

นาย นราวิชญ์ สายสุข
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 03 Time:
vs
BIB: 06 Time:
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)

นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)
BIB: 07 Time:
vs
BIB: 02 Time:
นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)