Public Profile

Cross Country: 3900015
ชือ ภาษาไทยนาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Sarawut Koedsin
ชื่อเล่นโก้
ปีเกิด20 (2003)
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก172 cm/76 kg
THA POINT146.951
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ปี ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2022 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-08 Roller Ski - Team Relay C ผสม U20 กยหช ลำดับที่ 1   
2022 2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Final ชาย U20 กยหช ลำดับที่ 4   
2022 2022-08-06 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย U20 กยหช ลำดับที่ 2   
2022 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช DNF1
2022 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 2022-07-13 Roller Ski - Mass Start C ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 3   
2022 2022-07-12 Roller Ski - Interval Start C ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 5   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2022 2022-07-10 Roller Ski - Sprint C Final ชาย ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1   
2022 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-10 Roller Ski - Mass Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 3   
2022 2022-03-08 Roller Ski - Interval Start C ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 3   
2020 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C ชาย ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 1   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final ชาย ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 1   
2020 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 2   
2020 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-28 Roller Ski - Mass Start F ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2019 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 3   
2019 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 3   
2019 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 4   
2018 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 4   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F ชาย รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ ลำดับที่ 5   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start F ชาย รายการ FIS Race ลำดับที่ 7   
2018 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 5   
2018 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2   
2018 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 2   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ A 15-16 258.053 10000
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ A 15-16 242.843 10000
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race 188.071 10000
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 138.315 12000
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Interval Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ 162.204 5000
2022-03-05 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ Roller Ski-Mass Start C - รุ่นไม่จำกัดอายุ 182.651 10000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ 146.951 15000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race 146.951 15000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ A 18+ 165.53 15000
2022-07-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" Roller Ski-Interval Start C - U20 กยหช 496.111 7500
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 18+ 190.679 1500
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race 190.679 1500
2022-07-29 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" Roller Ski-Sprint C Qualification - U20 กยหช 163.042 1200
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
วันที่ ประเภท รายการ สถานที่ ผล
2020-01-10 ส่งแข่งขัน Winter Youth Olympic Game 2020 โลซาน 10/50
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2021-11-27 โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร