โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) 2020-08-29 - 2020-08-30
Roller Ski Thailand Championship 2020
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลการแข่งขัน

(231) Roller Ski - Sprint C Final 600 Meter

ชาย Senior B 17-18 ปีเกิด Year of Birth: 2001 - 2003
ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2020-08-29 08:00:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย สราวุฒิ เกิดสิน 3900015 Mr. Sarawut Koedsin ชุมพร (ภาค 4) 00:01:23.370 1
นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์ 3900014 Mr. Natthawut Hiranrat ชุมพร (ภาค 4) 00:01:18.091 2
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ 3900043 Mr. Saharat Kanyathip ลำพูน (ภาค 5) 00:01:37.359 3
นาย อนุชา ร่มพนาธรรม Mr. Anucha Romphanatham เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:41.006 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB:

นาย อนุชา ร่มพนาธรรม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB:
Final A

นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Final B

นาย อนุชา ร่มพนาธรรม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย ณัฐวุฒิ หิรันรัตน์
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย อนุชา ร่มพนาธรรม
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:

นาย สราวุฒิ เกิดสิน
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์
ลำพูน (ภาค 5)
BIB: Time: