โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 2021-11-27 - 2021-11-29
Roller ski instructor Level 1 2021
โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0819657657
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Roller Ski - Instructor Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Narawit Nunam นาย นราวิชญ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Wirot Muangkaew นาย วิโรจน์ เมืองแก้ว กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Wathanyu Phromphing นาย วทัญญู พรมพิงค์ ลำพูน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Sarawut Koedsin นาย สราวุฒิ เกิดสิน ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Natthaporn Srikullawong นางสาว ณัฐพร ศรีกุลวงศ์ อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Chokchai Rungwichawiwat นาย โชคชัย รุ่งวิชาวิวัฒน์ ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Sansern Jirungnimitsakun นาย สรรเสริญ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. A-roon Taruan นาย อรุณ ต๊ะเรือน พัทลุง (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Ketsaraporn Kamsuwan นางสาว เกษราภรณ์ คำสุวรรณ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mrs. Ketnipa Palakrai นาง เกษนิภา พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Kamonchai Chaipanat นาย กมลชัย ชัยพนัส ราชบุรี (ภาค 2) เสร็จสิ้น