Public Profile

Cross Country: 3905010
เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Duangkamon Hitchana
ชื่อเล่นฟาง
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก163 cm/55 kg
THA POINT19.9278
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2024-01-28 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต) Roller Ski Interval Start C
5000 M
กีฬามหาวิทยาลัย ลำดับที่ 1    00:19:14.060
2024-01-28 Roller Ski Sprint C Qualification
400 M
กีฬามหาวิทยาลัย ลำดับที่ 1    00:01:14.304
2024-01-28 Roller Ski Sprint C Final
400 M
กีฬามหาวิทยาลัย ลำดับที่ 1    00:01:14.304
2023-08-18 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี Roller Ski Mass Start C
9000 M
รุ่นไม่จำกัดอายุ DNF1
2023-08-15 Roller Ski Sprint F Qualification
400 M
รุ่นไม่จำกัดอายุ DNS1
2023-07-08 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski Team Sprint F
800 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1    00:12:11.381
2023-07-07 Roller Ski Mass Start C
9000 M
ซีเนียร์ A 17+ DNF1
2023-07-07 Roller Ski Mass Start C
9000 M
รายการ FIS Race DNF1
2023-07-05 Roller Ski Interval Start C
9000 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 1    00:29:35.480
2022-08-08 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุง Roller Ski Team Relay 2C & 2F
7500 M
U18 กยหช ลำดับที่ 1    00:23:13.737
2022-08-07 Roller Ski Mass Start C
8000 M
U18 กยหช ลำดับที่ 1    00:26:50.989
2022-08-05 Roller Ski Interval Start C
5000 M
U18 กยหช ลำดับที่ 1    00:16:19.013
2022-07-13 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski Mass Start C
10000 M
ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1    00:34:16.995
2022-07-12 Roller Ski Interval Start C
10000 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 3    00:31:09.318
2022-07-12 Roller Ski Interval Start C
10000 M
ซีเนียร์ A 18+ ลำดับที่ 1    00:31:09.318
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Qualification
1500 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 4    00:05:41.849
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Qualification
1500 M
ซีเนียร์ A 18+ DNS1
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Final
1500 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 3    00:05:41.849
2022-03-10 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ Roller Ski Mass Start C
5000 M
รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1    00:17:47.540
2022-03-09 Roller Ski Team Relay C
9000 M
รุ่นไม่จำกัดอายุ DNS1
2022-03-07 Roller Ski Team Sprint C
1000 M
รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1    00:02:55.342
2020-08-30 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) Roller Ski Interval Start C
6000 M
ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 1    00:16:57.545
2020-08-29 Roller Ski Sprint C Final
600 M
ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 1    00:01:34.124
2020-08-29 Roller Ski Sprint C Qualification
600 M
ซีเนียร์ B 17-18 ลำดับที่ 1    00:01:34.124
2020-03-28 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ตราด Roller Ski Mass Start F
0 M
U18 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
2019-07-28 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) Roller Ski Sprint C Final
200 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 3    00:00:27.638
2019-07-28 Roller Ski Sprint C Qualification
200 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 3    00:00:27.638
2019-07-27 Roller Ski Interval Start C
5000 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 2    00:16:11.409
2018-10-28 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) Roller Ski Mass Start C
5000 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1    00:18:25.641
2018-10-27 Roller Ski Interval Start F
5000 M
รุ่นคัดตัวแทนทีมชาติ ลำดับที่ 1    00:19:43.426
2018-10-27 Roller Ski Interval Start C
5000 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1    00:19:43.426
2018-10-27 Roller Ski Interval Start F
5000 M
รายการ FIS Race ลำดับที่ 1    00:19:43.425
2018-10-26 Roller Ski Sprint C Qualification
200 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1    00:00:40.230
2018-10-26 Roller Ski Sprint C Final
200 M
จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1    00:00:40.230
2018-08-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 Roller Ski Mass Start C
1800 M
15 ปีขึ้นไป DNF1
2018-08-25 Roller Ski Interval Start C
1800 M
15 ปีขึ้นไป ลำดับที่ 2    00:08:15.153
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ B 17-18 41.8165 6000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 18+ 28.0989 10000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race 233.062 10000
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Mass Start C - ซีเนียร์ A 18+ 28.4117 10000
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Interval Start C - รายการ FIS Race 3.27293 9000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ B 17-18 41.6136 600
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Sprint C Qualification - รายการ FIS Race 46.0208 1500
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2021-11-27 โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน โรงแรมพีลูดส์โฮเทล (PRELUDE HOTEL) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ Team Official
Physical Examination