โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(153) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:26:00
ชนะเลิศ
1st place

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
น.ส. คาเรน จันเหลือง 3905001 Miss Karen Chanloung ยโสธร (ภาค 3) 00:00:24.309 1
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล 3905011 Miss Oiluma Phengkukoon นครนายก (ภาค 1) 00:00:26.090 2
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 3905010 Miss Duangkamon Hitchana ชุมพร (ภาค 4) 00:00:27.638 3
น.ส. ชาคริยา เงาศรี 3905012 Miss Chacriya Ngowsree ชุมพร (ภาค 4) 00:00:35.595 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
BIB:

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
BIB:

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:
Final A

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
BIB: Time:
Final B

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time: