โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 - 2019-07-28
Thailand Roller Ski Championship 2019
อ.ปะทิว จ. ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(153) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง FIS Race ปีเกิด Year of Birth: 1939 - 2004
ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว 2019-07-28 12:26:00
Name Name English Province Qualify time Rank
น.ส. คาเรน จันเหลือง Miss Karen Chanloung ยโสธร (ภาค 3) 00:00:24.309 1
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล Miss Oiluma Phengkukoon นครนายก (ภาค 1) 00:00:26.090 2
น.ส. ดวงกมล หีดชนา Miss Duangkamon Hitchana ชุมพร (ภาค 4) 00:00:27.638 3
น.ส. ชาคริยา เงาศรี Miss Chacriya Ngowsree ชุมพร (ภาค 4) 00:00:35.595 4
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
Final A

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
vs
น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
Final B

น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. คาเรน จันเหลือง
ยโสธร (ภาค 3)
vs
น.ส. ชาคริยา เงาศรี
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. ออยอุมา เพ็งกุกูล
นครนายก (ภาค 1)
vs
น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)