Public Profile

Cross Country: 3905001
ชือ ภาษาไทยน.ส. คาเรน จันเหลือง
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Karen Chanloung
ชื่อเล่นคาเรน
จังหวัดที่สังกัดยโสธร (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
1104 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final หญิง รายการ FIS Race ลำดับที่ 1   
780 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification หญิง รายการ FIS Race ลำดับที่ 1   
779 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C หญิง รายการ FIS Race ลำดับที่ 1   
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร