โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 - 2018-10-28
Thailand Roller Ski Championship Chumporn
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(62) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:50:00
Name Name English Province Qualify time Rank
น.ส. ดวงกมล หีดชนา Miss Duangkamon Hitchana ชุมพร (ภาค 4) 00:00:40.230 1
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ Miss Nichakan Chinupun กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:47.480 2
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:49.800 3
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น Miss Pimsirilak Saytien เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:53.436 4
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ Miss Sorrathon Pirunrat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:54.719 5
น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ Miss Chanida Cheroenin ชุมพร (ภาค 4) 00:00:56.640 6
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ Miss Usana Kanphoommarl นครราชสีมา (ภาค 3) 00:00:59.834 7
น.ส. จิรนันท์ นันทโก Miss Jiranan Nantago ชุมพร (ภาค 4) 00:01:11.780 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 3

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Final A

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Final B

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Semi Final 1 Semi Final 2

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

น.ส. ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
vs
น.ส. จิรนันท์ นันทโก
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
vs
น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
vs
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์
นครราชสีมา (ภาค 3)
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)