โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 2018-10-26 - 2018-10-28
Roller Ski Thailand Championship 2018
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
ผลการแข่งขัน

(62) Roller Ski - Sprint C Final 200 Meter

หญิง Junior A 15-16 ปีเกิด Year of Birth: 2002 - 2003
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร 2018-10-26 09:50:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว ดวงกมล หีดชนา 3905010 Miss Duangkamon Hitchana ชุมพร (ภาค 4) 00:00:40.230 1
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์ 3905004 Miss Nichakan Chinupun กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:47.480 2
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล 3905007 Miss Pralchompoo Limpiyasrisakul เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:49.800 3
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น 3905008 Miss Pimsirilak Saytien เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:53.436 4
นางสาว สรธร พิรุณรัตน์ 3905006 Miss Sorrathon Pirunrat กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:54.719 5
น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์ Miss Chanida Cheroenin ชุมพร (ภาค 4) 00:00:56.640 6
น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์ 3905005 Miss Usana Kanphoommarl นครราชสีมา (ภาค 3) 00:00:59.834 7
น.ส. จิรนันท์ นันทโก Miss Jiranan Nantago ชุมพร (ภาค 4) 00:01:11.780 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB:

น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB:

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB:

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB:
Final A

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Final B

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:

น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นางสาว ดวงกมล หีดชนา
ชุมพร (ภาค 4)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
น.ส. จิรนันท์ นันทโก
ชุมพร (ภาค 4)

น.ส. แพรวชมพู ลิ้มปิยะศรีสกุล
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
น.ส. ชนิดา เจริญอินทร์
ชุมพร (ภาค 4)

นางสาว สรธร พิรุณรัตน์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
น.ส. พิมศิริลักษณ์ สายถิ่น
เชียงใหม่ (ภาค 5)

น.ส. อุษณา กรรพุมมาลย์
นครราชสีมา (ภาค 3)
BIB: Time:
vs
BIB: Time:
น.ส. ณิชกานต์ จินุพันธุ์
กรุงเทพฯ (ภาค 1)