โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) 2023-07-05 - 2023-07-08
Roller Ski Thailand Championship 2023
กองพลทหารราบที่ 7 จ.เชียงใหม่ Tony
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Chinese Taipei 7 คน
Jamaica 1 คน
Korea 4 คน
Philippines 3 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
กรุงเทพฯ 5 คน
นนทบุรี 3 คน
ระยอง 18 คน
สมุทรสงคราม 4 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 9 คน
รวมทั้งสิ้น 17 คน
ขอนแก่น 4 คน
ศรีสะเกษ 26 คน
อุดรธานี 11 คน
อุบลราชธานี 19 คน
รวมทั้งสิ้น 60 คน
กระบี่ 20 คน
ชุมพร 15 คน
สงขลา 4 คน
สุราษฎร์ธานี 13 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
น่าน 3 คน
เชียงใหม่ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 33 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 207 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
2 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
3 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
4 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
5 Mr. Surasak Seesuk นาย สุรศักดิ์ สีสุก ระยอง (ภาค 1) 20 (2004) Ok
6 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
7 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
8 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
9 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2004) Ok
10 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
11 Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
12 master Thanakon Nimcharoensuk ด.ช. ธนากร นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
13 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
14 Mr. Phuri Thonglamoon นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
15 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
16 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
17 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
18 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
19 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
20 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
21 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
22 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
23 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
24 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
25 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2015) Ok
26 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
27 Mr. Chaiyan Duangjumpa นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 20 (2004) Ok
28 Mr. Veerachit Singtui นาย วีรชิต สิงห์ตุ้ย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 22 (2002) Ok
29 Miss Natthanan Insook ด.ญ. ณัฏฐนันท์ อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
30 Miss Kritsana Kenketkon นางสาว กฤษณา เกณฑ์เกตุกรณ์ ชุมพร (ภาค 4) 17 (2007) Ok
31 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
32 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
33 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
34 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
35 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
36 Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
37 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
38 Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
39 Miss Warisa Saithong นางสาว วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
40 Miss Sananthinee Khamwai นางสาว ศานันทิณี คำไหว น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
41 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
42 Master Panyakorn Promnam ด.ช. ปัญญากร พรมนาม อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
43 Miss Manassanan Aryupat ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
44 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
45 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
46 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
47 Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
48 Mr. Mangmee Seelee นาย มั่นมี แซ่ลี นครสวรรค์ (ภาค 2) 20 (2004) Ok
49 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) 21 (2003) Ok
50 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
51 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
52 Mr. Yannaphat A-nantapan นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 15 (2009) Ok
53 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
54 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
55 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
56 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
57 Miss Kingkan Duangjumpa นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
58 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
59 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
60 Master Sirapon Tuphom ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
61 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) รอยืนยัน 1 รายการ
62 Master Natthawat Pata ด.ช. ณัฐวัฒน์ พาทา ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
63 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
64 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
65 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
66 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
67 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
68 Miss Benyapa Suchada นางสาว เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
69 Miss Piyanuch Rattana นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
70 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
71 Master Ananda Phuthawee ด.ช. อนันดา ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 14 (2010) Ok
72 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
73 Master Thanunnakun Boonsoong ด.ช. ธนันท์ณกุล บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) 11 (2013) Ok
74 Miss Kanyawat Limsamutchaikul นางสาว กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
75 Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
76 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
77 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 13 (2011) Ok
78 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
79 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
80 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
81 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
82 Miss Preeyanat Sawaengsuk ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
83 Miss Natthaatcha Chatthitimetee นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
84 Miss Natjareeya Yasamutr ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
85 Master Max Akkharin Doerr ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
86 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
87 Miss Cholrujee Maneemai ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย กระบี่ (ภาค 4) 16 (2008) Ok
88 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
89 Miss Chonnikan Sisomphot นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
90 Master Tanakorn Chaisomboon ด.ช. ธนกร ไชยสมบูรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
91 Miss Punyaporn On-Phukhao ด.ญ. ปุณยาพร อ่อนภูเขา อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
92 Miss Areeya Ayuphat ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 11 (2013) Ok
93 Miss Chonpitcha Bussadee ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
94 Mr. Akharaphat Vannacharoenvong นาย อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 22 (2002) Ok
95 Mr. Weeraphol Kaenla นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
96 Mr. Prathompong Junthalaow นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
97 Master Jaosamut Deejai ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ กระบี่ (ภาค 4) 9 (2015) Ok
98 Master Chaiwat Chaisit ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
99 Miss Radamanee Noploha นางสาว รดามณี นพโลหะ ระยอง (ภาค 1) 17 (2007) Ok
100 Master Thanathon Suradech ด.ช. ธนาธร สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
101 Miss Chatchaya Buaounjai ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) Ok
102 Miss Sirinda Meeaiem ด.ญ. สิรินดา มีเอี่ยม กระบี่ (ภาค 4) 9 (2015) Ok
103 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
104 Miss Wilasini Sangthong นางสาว วิลาสินี สังข์ทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
105 Miss Chiraphat Khamphaeng นางสาว จิราพัชร คำแพง เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2008) Ok
106 Miss Narawadee Thongsri ด.ญ. นราวาดี ทองศรี เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
107 Miss Kanyapak Chaiyarat ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช เชียงใหม่ (ภาค 5) 11 (2013) Ok
108 Miss Natnicha Thongsri ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) Ok
109 Miss Poonnisa Kunamanee ด.ญ. ปุญญิสา กุณามณี เชียงใหม่ (ภาค 5) 7 (2017) Ok
110 Master Phongkorn Vannacharoenvong ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
111 Master Bunyarit Kaewwongsa ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
112 Miss Kamonthip Soiseha ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
113 Miss Kanokphon Meesang ด.ญ. กนกพร มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) Ok
114 Miss Angrlina Wachiraporn Ross ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
115 Master Korrait Jirangnimitsakun ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล จันทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
116 Master Chotepong Lerdjariya ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
117 Miss Kapichaya Chammali ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ กระบี่ (ภาค 4) 10 (2014) Ok
118 Mr. Kritsada Wongsai นาย กฤษฎา วงศ์สาย ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
119 Miss Pitchayapha Saikruetib ด.ญ. พิชญาภา สายเครือติ๊บ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
120 Miss Pinjantra Hemchart ด.ญ. ภิญญ์จันทรา เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
121 Miss Kemika Duangkaew ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
122 Miss Kanyarat Leela น.ส. กัญญารัตน์ ลีลา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
123 Mr. Pongsatorn Bootnoi นาย พงศธร บุตรน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
124 Miss Phatcharida Tanaruethai นางสาว พัชริดา ทานาฤทัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
125 Miss Switchchaya Pumsing ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
126 Miss Thaifah Chantha ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2012) Ok
127 Miss Chiratchayanan Buransee ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี อุดรธานี (ภาค 3) 9 (2015) Ok
128 Master Phukin Hemchart ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
129 Miss Nareerat Siriboon ด.ญ. นารีรัตน์ ศิริบูรณ์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
130 Master Chayanon Rattanaphon ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
131 Miss Ketmala Lunsakaewong ด.ญ. เกตุมาลา ลุนสะแกวงษ์ อุดรธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
132 Master Setawut Numcharoensuk ด.ช. เสฎฐวุฒิ นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) 10 (2014) Ok
133 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
134 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
135 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
136 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
137 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
138 Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
139 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
140 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
141 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
142 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
143 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
144 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
145 Mr. Thanakon Phiokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
146 Miss Siwatchaya Limsumnaporn ด.ญ. ศิวัชญา ลิมสัมนาภรณ์ ราชบุรี (ภาค 2) 11 (2013) Ok
147 Miss Suwaphat Kanchna ด.ญ. สุวภัธร์ กันชนะ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
148 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
149 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา จันทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
150 Miss Pennapa Singpanya นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
151 Miss Pennapa Worachina นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
152 Mr. Thammarat Phengchan นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
153 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
154 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
155 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
156 Mr. Apiphu Thianphattha นาย อภิภู เธียรภัทรา ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
157 Mr. Nuttavee Plummak นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก ราชบุรี (ภาค 2) 17 (2007) Ok
158 Miss Araya Modmee ด.ญ. อารยา โหมดมี ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
159 Mr. Thitipong Sophonchalermnun นาย ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 0 Ok
160 Master Suphakrit Piyapong ด.ช. ศุภกฤต ปิยาพงศ์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
161 Miss Sasigaan Na Pattalung ด.ญ. ศศิกานต์ ณ พัทลุง สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
162 Miss Sasigamon Na Pattalung ด.ญ. ศศิกมล ณ พัทลุง สมุทรสงคราม (ภาค 1) 10 (2014) Ok
163 Miss Rungreueng Konot ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
164 Miss Yuphawadi Chuchoed ด.ญ. ยุพาวดี ชูเชิด สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 16 (2008) Ok
165 Master Taweesap Chareonsuk ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
166 Master Phiraphat Parawech ด.ช. ภีระพัฒน์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
167 Mr. Chaisanuphong Wanbunma นาย ชิษณุพงศ์ วันบุญมา อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) รอยืนยัน 1 รายการ
168 Mr. Suriya Siriwal นาย สุริยา ศิริวาลย์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
169 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
170 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
171 Miss Khemjira Kanyanet นางสาว เขมจิรา กันยาเนตร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
172 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
173 Miss Kanyanat Jaisamut ด.ญ. กัญญาณัฐ ใจสมุทร กระบี่ (ภาค 4) 7 (2017) Ok
174 Miss Thanyasorn Noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 8 (2016) Ok
175 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
176 Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
177 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
178 Master Aonahapom Boonaran ด.ช. อุณหภูมิ บุญอรัญ อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
179 Master Yossaphat Anantapun ด.ช. ยศพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 8 (2016) Ok
180 Mr. Nitipat Nilphong นาย นิติภัทร นิลพงษ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
181 Miss Roschaya Sakoolsirilermarn ด.ญ. โรจชญา สกุลศิริเลอมาน อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
182 Mr. Menard James Francisco Menard James D.C Francisco Philippines (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
183 Mr. Dimitri A. Santiago Dimitri A. Santiago Philippines (ภาค Foreigner) 14 (2010) Ok
184 Mr. Paul Mckenzie ORCA Paul Mckenzie ORCA Philippines (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
185 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
186 Mr. Titigorn Cholvitee นาย ฐิติกร ชลวิถี ระยอง (ภาค 1) 0 Ok
187 Master Chin - Yi Yang Chin - Yi Yang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 14 (2010) Ok
188 Master Jhen-Ling Liou Jhen-Ling Liou Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
189 Master Shen-An Wang Shen-An Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 15 (2009) Ok
190 Mr. Jatuporn Siriopakham นาย จตุพร สิริโอภาคำ อุบลราชธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
191 Master Rattikarn Pirmsri ด.ช. รัตติกาล เพิ่มศรี อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
192 Miss Kanokwan Phoojampa ด.ญ. กนกวรรณ ภูจำปา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
193 Miss Natthida Siphuttha ด.ญ. นัฐธิดา ศรีพุทธา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
194 Master Pataphi Inprasit ด.ช. ปฐพี อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
195 Miss Nara Inprasit ด.ญ. นารา อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 10 (2014) Ok
196 Mr. Binhui Cho Binhui Cho Korea (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
197 Miss Bu Gyeong HEO Bugyeong Heo Korea (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
198 Miss Pornwarai Wichaporn นางสาว พรวลัย วิชาพร นครสวรรค์ (ภาค 2) 17 (2007) Ok
199 Master Panyawit Phusil ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
200 Mr. Sung-Min JEON Sungmin Jeon Korea (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
201 Mr. Je-Kyun JEON Jekyun Jeon Korea (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
202 Master Ratanakrit Pinijthum ด.ช. รตนกฤษณ์ พินิจธรรม นครสวรรค์ (ภาค 2) 15 (2009) Ok
203 Mr. Zheng-Yu Fu Mr. Zheng-Yu Fu Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
204 Mr. Chong-Yi Liao Mr. Chong-Yi Liao Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
205 Mr. Hsuan Wei Chang Hsuan Wei Chang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 18 (2006) รอยืนยัน 1 รายการ
206 Miss Shu-Yu Wang Shu-Yu Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 17 (2007) Ok
207 Mr. Benjamin Alexander Benjamin Alexander Jamaica (ภาค Foreigner) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Age 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
Total 2 คน 4 คน 1 คน 5 คน 4 คน 14 คน 25 คน 22 คน 19 คน 17 คน 25 คน 19 คน 19 คน 13 คน 11 คน 2 คน 2 คน
Men 1 คน 4 คน คน 5 คน 3 คน 9 คน 9 คน 10 คน 13 คน 10 คน 13 คน 11 คน 11 คน 4 คน 4 คน 1 คน คน
Ladies 1 คน คน 1 คน คน 1 คน 5 คน 16 คน 12 คน 6 คน 7 คน 12 คน 8 คน 8 คน 9 คน 7 คน 1 คน 2 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Suporn Suparasiri นาย สุพร ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
2 Miss Sirikun Suwanmacho นางสาว ศิริกุล สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
4 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
5 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) Team Official
6 Mr. Piya Rattana นาย ปิยะ รัตนะ น่าน (ภาค 5) Team Official
7 Mr. Pietro Campeol นาย ปิเอโตร กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
8 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
9 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
10 Mr. Anucha Pata นาย อนุชา พาทา ระยอง (ภาค 1) Team Official
11 Miss Kanyawi Kroeksuphakaid นางสาว กันยาวีร์ เกริกศุภเกียรติ ระยอง (ภาค 1) Team Official
12 Mr. Prasit Noijun นาย ประสิทธิ์ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) Team Official
13 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
14 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
15 Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
16 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
17 Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) Team Official
18 Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
19 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
20 Assoc. Prof. Dr. Apichat Boonsoong รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
21 Mr. Lennard D.R. Polintan Lennard D.R. Polintan Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
22 Mr. Rowell V. Orca Rowell V. Orca Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
23 Mr. Carl Nicole S. Nery Carl Nicole S. Nery Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
24 Mr. Brenz Nicole Sarmiento Brenz Nicole Sarmiento Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
25 Mrs. Hui-Chuen Linda Lin Hui-Chuen Linda Lin Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
26 Miss Yi-Wen Wang Yi-Wen Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
27 Mrs. Mei-Yun Hsu Mei-Yun Hsu Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
28 Master Helios Dun Si Wang Helios Dun Si Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
29 Mr. Teeranat Srisupasan นาย ธีรนาท ศรีศุภสันต์ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
30 Mr. Jakkaphant Tempoo นาย จักรพันธุ์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
31 Mr. Yeuigyu Im Yeuigyu Im Korea (ภาค Foreigner) Team Official
32 Mr. Jeongryun Seo Jeongryun Seo Korea (ภาค Foreigner) Team Official
33 Miss Chilaphon Chomkon นาง จิราภรณ์ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) Team Official
34 Miss Atchara Srimai นางสาว อัจฉรา ศรีใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
35 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) Team Official
36 Mr. Thitipong Sophonchalermnun นาย ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
37 Mr. Somphop Leamleard นาย สมภพ ล้ำเลิศ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
38 Mr. Tosaporn Rintecha นาย ทศพร รินเตชะ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
39 Acting Sub Lt. Tanakorn Somtua ว่าที่ ร.ต. ธนากร สมตัว อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
40 Miss Sasitron Robroo นางสาว ศศิธร รอบรู้ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
41 Mr. Akkarach Meeaiem นาย เอกราช มีเอี่ยม กระบี่ (ภาค 4) Team Official
42 Mr. Wirot Muangkaew นาย วิโรจน์ เมืองแก้ว กระบี่ (ภาค 4) Team Official
43 Mrs. Metawee Jaisamut นาง เมธาวี ใจสมุทร กระบี่ (ภาค 4) Team Official
44 Miss Padtama Chainaken นางสาว ปัทมา ชัยนาคิน กระบี่ (ภาค 4) Team Official
45 Miss Napaporn Thongthip นางสาว นภาพร ทองทิพย์ กระบี่ (ภาค 4) Team Official
46 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
47 Miss Duangkamon Hitchana นางสาว ดวงกมล หีดชนา ชุมพร (ภาค 4) Team Official
48 Miss Sirirat Rattanalaklai น.ส. ศิริรัตน์ รัตนเหล็กไหล ชุมพร (ภาค 4) Team Official
49 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
50 Mr. Kuo-Chang Yang Kuo-Chang Yang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
51 Mr. Masahiko Watanabe Masahiko Watanabe Japan (ภาค Foreigner) FIS Technical Delegate
52 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
53 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Competition Secretary
54 Miss An Leelachawakul นางสาว อัญ ลีลาชวกุล สมุทรสาคร (ภาค 1) Race Officer
55 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Chief of Course
56 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
57 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
58 Mr. Kitisak Chaiyanam ผศ. กิติศักดิ์ ชัยนาม อุบลราชธานี (ภาค 3) Course Referee
59 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
60 Mr. Surached Prompon นาย สุรเชษฐ์ เพิ่มผล สมุทรปราการ (ภาค 1) Course Referee
61 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Pre Start Referee
62 Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) Start Referee
63 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) Chief of Finish Line
64 Mr. Sansern Jirungnimitsakun นาย สรรเสริญ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Finish Referee
65 Mr. Chokchai nimcharoensuk นาย โชคชัย นิ้มเจริญสุข ชุมพร (ภาค 4) Finish Referee
66 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) Chief of Stadium
67 Mr. Wimonpat Yaemchuenjit นาย วิมลพัฒน์ แย้มชื่นจิต ราชบุรี (ภาค 2) Stadium Control
68 Mr. Tanapon Maneechot นาย ธนพล มณีโชติ ราชบุรี (ภาค 2) Stadium Control
69 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Chief of Timming
70 Miss Saowapha Iewchai นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย กรุงเทพฯ (ภาค 1) Timekeeping
71 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Pre Start Referee
72 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Chief of Start Line
73 Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Equipment Referee
74 Miss Piyada Sopapak นางสาว พิยดา โสภาภักดิ์ ระยอง (ภาค 1) Equipment Referee
75 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) Equipment Referee
76 Miss Hataikan Suksri นางสาว หทัยกาญจน์ สุขศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) Equipment Referee
77 Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) Chief of Control
78 Mrs. Piyapat Anantapun นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Chief of Madical
79 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Madical Officer
80 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Chief of Media
81 Mr. Nathapol Srichaisak นาย ณฐพล ศรีชัยศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) Media Officer
82 Mr. Palangwat Choochood นาย พลังวัชร์ ชูชด กระบี่ (ภาค 4) Media Officer
83 Mr. Sarawoot Chanchadkarn นาย สราวุฒิ เจนจัดการ จันทบุรี (ภาค 1) Control Officer
84 Mr. Kitsada Buathong นาย กฤษดา บัวทอง ตราด (ภาค 1) Press
85 Miss Atittaya Chanrongrit น.ส. อาทิตยา จันรงค์ฤทธิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Press
86 Mr. Anusorn Deeprayoon นาย อนุสรณ์ ดีประยูร นนทบุรี (ภาค 1) Press
87 Mr. Greek Tippamas นาย กรีก ทิพมาศ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Press
88 Mr. Teeradech Kongchalermwat นาย ธีรเดช คงเฉลิมวัฒน์ ลพบุรี (ภาค 2) Press
จำนวน official ทั้งหมด 88 คน