Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย จักรพงศ์ บางรัก
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Chakkaphong Bangrak
ชื่อเล่น
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2018-09-28 อบรมผู้ตัดสิน level 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 222 Roller Ski - Referee Level 1 เสร็จสิ้น
2020-02-07 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับ1 ครั้งที่1/2563 ห้องประชุม222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย Roller Ski - Referee Level 1 เสร็จสิ้น
2020-08-27 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2024-06-23 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี Team Official
2024-03-23 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ Team Official
2023-08-15 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี Team Official
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ Team Official
2023-03-25 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ Team Official
2020-08-29 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ถนน หลังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Finish Referee
2019-07-27 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) ถนนหน้าอำเภอ ปะทิว Finish Referee
2018-10-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร Course Referee
Physical Examination