อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ระดับ1 ครั้งที่1/2563 2020-02-07 - 2020-02-09
Roller Ski Instrutor Level1
ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 02-1307203
รายชื่อผู้ร่วมอบรม Participation Name List

ห้องประชุม222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

Roller Ski - Referee Level 1

Name ชื่อ Province Status
Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Narainrit Noonam นาย นเรนทร์ฤทธิ์ หนูนาม กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mr. Thanachot Wanitchayapaisit นาย ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Montree Sriboonhung นาย มนตรี ศรีบุญฮุง ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mrs. Ladda Yunchompoo นาง ลัดดา ยันชมภู สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Mrs. Nuanla-ong Bell นาง นวลละออง เบลล์ ขอนแก่น (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mr. Arwut Nusiri นาย อาวุธ หนูศิริ กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Pongsatorn Pimsim นาย พงศธร พิมสิม เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Singhon Klinnoy นาย สิงหล กลิ่นน้อย ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น
Mr. Nathakit suebwongrung นาย ณธกฤต สืบวงษ์รุ่ง สมุทรปราการ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Panomwan Panyameesrikun นางสาว พนมวัลย์ ปัญญามีศรีกุล บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Supanit Panprakhon นางสาว ศุภนิจ ปานประโคน บุรีรัมย์ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Miss Pesamal Preecharaj นางสาว พิสมัย ปรีชาราช เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Patiwate Janpetch นาย ปฏิเวธ จั่นเพชร ระยอง (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) เสร็จสิ้น
Mr. Tiravartvarit Chinawong นาย ถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mrs. Thaphanee Sakoolsirilerman นาง ฐาปนีย์ สกุลศิริเลอมาน ศรีสะเกษ (ภาค 3) เสร็จสิ้น
Mrs. Sukanda Chombhucotra นาง สุกานดา ชมภูโคตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) เสร็จสิ้น
Miss Chacriya Ngowsree น.ส. ชาคริยา เงาศรี ชุมพร (ภาค 4) เสร็จสิ้น