โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) 2024-06-23 - 2024-06-26
Roller Ski Thailand Championship 2024
สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี Tony
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
Chinese Taipei 11 คน
Indonesia 1 คน
Kazakhstan 4 คน
Korea 5 คน
Malaysia 1 คน
Myanmar 3 คน
Philippines 6 คน
รวมทั้งสิ้น 31 คน
กรุงเทพฯ 11 คน
จันทบุรี 9 คน
ฉะเชิงเทรา 3 คน
ชลบุรี 3 คน
นนทบุรี 2 คน
ระยอง 13 คน
สมุทรสงคราม 4 คน
รวมทั้งสิ้น 45 คน
นครสวรรค์ 6 คน
ราชบุรี 9 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
ขอนแก่น 12 คน
ยโสธร 1 คน
ศรีสะเกษ 27 คน
อุดรธานี 6 คน
อุบลราชธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน
กระบี่ 21 คน
ชุมพร 19 คน
สงขลา 2 คน
สุราษฎร์ธานี 11 คน
รวมทั้งสิ้น 53 คน
น่าน 15 คน
ลำพูน 8 คน
เชียงใหม่ 22 คน
รวมทั้งสิ้น 45 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 250 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
2 Mr. Nitipat Nilphong นาย นิติภัทร นิลพงษ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
3 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
4 Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ จันทบุรี (ภาค 1) 17 (2007) Ok
5 Miss Orwanichaya Nakphin ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) 15 (2009) Ok
6 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา จันทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
7 Master Suraphon Phudindong ด.ช. สุรพล ภูดินดง จันทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
8 Master Korrait Jirangnimitsakun ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล จันทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
9 Miss Santhisa Luangwicha ด.ญ. สันธิสา หลวงวิชา จันทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
10 Miss Nutthaniya Nakphin ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) 10 (2014) Ok
11 Master Natchanon Somham ด.ช. ณัฐชนน สมเหม จันทบุรี (ภาค 1) 8 (2016) Ok
12 Master Pharanyu Manmanee ด.ช. ภรัณยู หมันมณี กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
13 Miss Phinyaphat Manmanee ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หมันมณี กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
14 Miss Apinya Rassameethong ด.ญ. อภิญญา รัศมีทอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 14 (2010) Ok
15 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
16 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
17 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
18 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
19 Master Bunyarit Kaewwongsa ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
20 Miss Piyanuch Rattana นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
21 Mr. Taotakul Somphiphong นาย ต่อตระกูล สมภิพงษ์ น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
22 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
23 Master Natthachai Wongkaew ด.ช. ณัฐชัย วงค์แก้ว น่าน (ภาค 5) 11 (2013) Ok
24 Master Khrongphop Koeisuwan ด.ช. ครองภพ เกยสุวรรณ์ น่าน (ภาค 5) 9 (2015) Ok
25 Master Ronnaphi Phatphon ด.ช. รณพีร์ ผัดผล น่าน (ภาค 5) 8 (2016) Ok
26 Miss Natthanicha Pantama ด.ญ. ณัชฐณิชา ปันทะมา น่าน (ภาค 5) 10 (2014) Ok
27 Master Thanaphat Ponsawai ด.ช. ธนภัทร โพนไสว น่าน (ภาค 5) 8 (2016) Ok
28 Master Sarttra Kanta ด.ช. ศาสตรา กันตา น่าน (ภาค 5) 9 (2015) Ok
29 Master Nutchapon Newenae ด.ช. ณัชพล แน่วแน่ น่าน (ภาค 5) 12 (2012) Ok
30 Miss Phacharapim Saithong ด.ญ. พชรพิมพ์ สายทอง น่าน (ภาค 5) 12 (2012) Ok
31 Master Taenkun Rattana ด.ช. แทนคุณ รัตนะ น่าน (ภาค 5) 14 (2010) Ok
32 Master Pacharapon Saithong ด.ช. พชรพล สายทอง น่าน (ภาค 5) 14 (2010) Ok
33 Master Puttiphat Rattana ด.ช. พุฒิภัทร รัตนะ น่าน (ภาค 5) 11 (2013) Ok
34 Master Ratchanon Thiminkul ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
35 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
36 Master Panyakorn Promnam ด.ช. ปัญญากร พรมนาม อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
37 Miss Sasigaan Na Pattalung ด.ญ. ศศิกานต์ ณ พัทลุง สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
38 Miss Sasigamon Na Pattalung ด.ญ. ศศิกมล ณ พัทลุง สมุทรสงคราม (ภาค 1) 10 (2014) Ok
39 Mr. Chaiyan Duangjumpa นาย ไชยยันต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 20 (2004) Ok
40 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
41 Master Punnaphat Wattanamahachot ด.ช. ปุณณพัฒน์ วัฒนมหาโชติ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10 (2014) Ok
42 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
43 Master Thanathon Suradech ด.ช. ธนาธร สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
44 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
45 Miss Khwankhao Sangkhathip ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
46 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2015) Ok
47 Miss Ratda-uaan Hngtphngt ด.ญ. รัตดาวรรณ หงษ์พงษ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
48 Master Natthaphat Sriphachai ด.ช. ณัฐพัฒน์ ศรีภาชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
49 Miss Chonnicha Sibunreueng ด.ญ. ชลณิชา ศรีบุญเรือง ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
50 Master Thanathip Suradet ด.ช. ธนาธิป สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
51 Master Suphakorn Saenwichai ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
52 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
53 Miss Kanyawat Limsamutchaikul นางสาว กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ชลบุรี (ภาค 1) 16 (2008) Ok
54 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
55 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
56 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
57 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
58 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
59 Mr. Nuttavee Plummak นาย ณัฏฐวี ปลื้มมาก ราชบุรี (ภาค 2) 17 (2007) Ok
60 Miss Araya Modmee ด.ญ. อารยา โหมดมี ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
61 Miss Phitchapha Miwannang ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
62 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
63 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
64 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
65 Miss Chadarat Kongduang ด.ญ. ชฎารัตน์ คงด้วง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
66 Miss Rungreueng Konot ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
67 Master Mongkhol Pitmai ด.ช. มงคล ปีดใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
68 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
69 Master Techapat Ngamkaew ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
70 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
71 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
72 Miss Jarirat Raktarattana ด.ญ. จารีรัฒม์ รักตะรัตนา ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
73 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
74 Mr Jetsada Niamsuwan นาย เจษฎา เนียมสุวรรณ ชุมพร (ภาค 4) 19 (2005) Ok
75 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
76 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
77 Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
78 Miss Chunyapat Srisongkram ด.ญ. ชัญญาณ์ภัช ศรีสงคราม ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
79 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
80 Master Warapol klapajon ด.ช. วรพล กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
81 Mr. Thanakon Phiokham นาย ธนกร ผิวขำ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
82 Mr. Yannaphat A-nantapan นาย ญาณพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 15 (2009) Ok
83 Master Yossaphat Anantapun ด.ช. ยศพัฒน์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) 8 (2016) Ok
84 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
85 Miss Siriwan Koedsin นางสาว ศิริวรรณ เกิดสิน อุดรธานี (ภาค 3) 19 (2005) Ok
86 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
87 Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
88 Master Natthapat Limsamutchaikul ด.ช. นัทธภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
89 Mr. Weeraphol Kaenla นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
90 Master Sirapon Tuphom ด.ช. ศิรภณ ธูปหอม ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
91 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
92 Miss Natnicha Thongsri ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
93 Miss Chatchaya Buaounjai ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
94 Miss Kemika Duangkaew ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
95 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
96 Miss Pinjantra Hemchart ด.ญ. ภิญญ์จันทรา เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) รอยืนยัน 1 รายการ
97 Master Phukin Hemchart ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
98 Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
99 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
100 Miss Narawadee Thongsri ด.ญ. นราวาดี ทองศรี เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
101 Miss Natthaatcha Chatthitimetee นางสาว ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
102 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
103 Miss Kanyapak Chaiyarat ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช เชียงใหม่ (ภาค 5) 11 (2013) Ok
104 Miss Thaifah Chantha ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2012) Ok
105 Master Premlim Limkomolvilas ด.ช. เปรมลิ้ม ลิมโกมลวิลาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
106 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
107 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
108 Mr. Prathompong Junthalaow นาย ปฐมพงศ์ จันทะเหลา เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
109 Mr. Jittipat Chitmunchaitham นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 20 (2004) Ok
110 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 19 (2005) Ok
111 Miss Yiamlak Sakham ด.ญ. เยี่ยมลักษณ์ สาขำ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
112 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
113 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
114 Mr. Saharat Kanyathip นาย สหรัฐ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) 22 (2002) Ok
115 Master Max Akkharin Doerr ด.ช. มักซ์ อัครินทร์ เดอร์ ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
116 Master Teerapas Yasamutr ด.ช. ธีรพาส ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 15 (2009) Ok
117 Miss Natjareeya Yasamutr ด.ญ. ณัจฉรียา ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) 13 (2011) Ok
118 Mr. Arinchai Janpankhwang นาย อริญชัย จันปันขว้าง ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
119 Mr. Sutthiphat Yotpaeng นาย สุทธิภัทร ยอดแปง ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
120 Miss Gunchalika Suwan นางสาว กันชลิกา สุวรรณ์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
121 Miss Khotchaporn Kanthain นางสาว กชพร กันทะอินทร์ ลำพูน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
122 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
123 Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
124 Mr. Kridsada Srion นาย กฤษฎา ศรีอ่อน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 21 (2003) Ok
125 Master Phumphut Sabsongpon ด.ช. ภูมิภัทร ทรัพย์ทรงพล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
126 Miss Naphat Sabsongpon ด.ญ. ณภัส ทรัพย์ทรงพล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) Ok
127 Miss Chanthima Sirifaeng ด.ญ. จันทร์ธิมา ศิริแฝง ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
128 Master Sitthiphong Wongsorn ด.ช. สิทธิพงษ์ วงษ์สอน ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
129 Mr. Thanawat Miwannang นาย ธนวัชร์ มีวันนัง ราชบุรี (ภาค 2) 19 (2005) Ok
130 Miss Pitchayathida Saengsin ด.ญ. พิชญธิดา แสงศิลป์ ชุมพร (ภาค 4) 10 (2014) Ok
131 Mr. Nattakorn Namchangto นาย ณัฐฐกร นามช่างต่อ ฉะเชิงเทรา (ภาค 1) 20 (2004) Ok
132 Miss Sunicha Buhngarat ด.ญ. สุณิชา บุหงารัตน์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
133 Miss Jaratrawee Phongpheaw ด.ญ. จรัสรวี ผ่องแผ้ว ฉะเชิงเทรา (ภาค 1) 15 (2009) Ok
134 Miss Pannapat Chantawong ด.ญ. พรรณพัชร จันทวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 10 (2014) Ok
135 Master Peeraphat Jantawong ด.ช. พีรพัฒน์ จันทวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
136 Miss Apinicha Thipsom ด.ญ. อภินิชา ทิพย์สม เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) Ok
137 Miss Kanokchaya Chalermchockchai ด.ญ. กนกชญา เฉลิมโชคชัย เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
138 Master Tagroon Thamla ด.ช. ฐากูร ทำลา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
139 Master Nattakorn Chomvong ด.ช. ณัฐกรณ์ ชมวงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
140 Miss Isawan Bunyod ด.ญ. ไอศวรรย์ บุญยศ ระยอง (ภาค 1) 14 (2010) Ok
141 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
142 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
143 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
144 Master Taweesap Chareonsuk ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
145 Master Phiraphat Parawech ด.ช. ภีระพัฒน์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
146 Mr. Chaisanuphong Wanbunma นาย ชิษณุพงศ์ วันบุญมา อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
147 Mr. Apirak Prathumyeam นาย อภิรักษ์ ประทุมแย้ม อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
148 Mr. Tanakonr Suribut นาย ธนากรณ์ สุริบุตร อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
149 Mr. Thammarat Phengchan นาย ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
150 Miss Pennapa Worachina นางสาว เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
151 Miss Pennapa Singpanya นางสาว เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
152 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
153 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
154 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
155 Mr. Kitthamet Palakai นาย กฤตเมธ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
156 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
157 Master Chayanon Rattanaphon ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
158 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
159 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
160 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
161 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
162 Miss Nanthicha Panchuai ด.ญ. นันทิชา ปานช่วย กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
163 Master Chalakorn Buriphakdi ด.ช. ชลากร บุรีภักดี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
164 Miss Preeyanat Sawaengsuk ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
165 Master Chaiwat Chaisit ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
166 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
167 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
168 Miss Benyapa Suchada นางสาว เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
169 Miss Chonnikan Sisomphot นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
170 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
171 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
172 Miss Kapichaya Chammali ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ กระบี่ (ภาค 4) 10 (2014) Ok
173 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
174 Master Jaruwat Sudrak ด.ช. จารุวัฒน์ สุดรัก กระบี่ (ภาค 4) 9 (2015) Ok
175 Miss Phimwipha Kaewjen ด.ญ. พิมพ์วิภา แก้วจีน กระบี่ (ภาค 4) 9 (2015) รอยืนยัน 1 รายการ
176 Master Pannawat Chusri ด.ช. ปัณณวัฒน์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 8 (2016) Ok
177 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
178 Miss Kingkan Duangjumpa นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
179 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
180 Master Thanakit Treeded ด.ช. ธนกฤต ตรีเดช ฉะเชิงเทรา (ภาค 1) 15 (2009) Ok
181 Miss Kanyawi Puratano ด.ญ. กัญญาวีร์ ปุราตะโน นครสวรรค์ (ภาค 2) 11 (2013) Ok
182 Miss Kamonchalat Sukkoet ด.ญ. กมลชลัท สุขเกิด นครสวรรค์ (ภาค 2) 11 (2013) Ok
183 Miss Kanokwan Phoojampa ด.ญ. กนกวรรณ ภูจำปา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
184 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
185 Miss Natthanan Insook ด.ญ. ณัฏฐนันท์ อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) Ok
186 Mr. Punyavee Kanjanasamranwong นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2009) Ok
187 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
188 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
189 Miss Narueporn Sriwichai ด.ญ. นฤภร ศรีวิชัย เชียงใหม่ (ภาค 5) 8 (2016) รอยืนยัน 2 รายการ
190 Master Chotepong Lerdjariya ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
191 Miss Angrlina Wachiraporn Ross ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
192 Miss Natthaphat Tempoo ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) 9 (2015) Ok
193 Miss Kamonthip Soiseha ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
194 Master Panyawit Phusil ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
195 Master Pannawat Yongkanlang ด.ช. ปัณณวัฒน์ ยงกำลัง ชุมพร (ภาค 4) 12 (2012) Ok
196 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
197 Master Phupha Jabsornthip ด.ช. ภูผา จับศรทิพย์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
198 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
199 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
200 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
201 Miss Thanyasorn Noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 8 (2016) รอยืนยัน 2 รายการ
202 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
203 Mr. Yotthana Kanyapan นาย ยุทธนา กัญญาพันธ์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
204 Miss Warisa Saithong นางสาว วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
205 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
206 Miss Switchchaya Pumsing ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
207 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
208 Master Nattanan Bamrungrata ด.ช. ณัฐธนัน บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 6 (2018) Ok
209 Master Nantapong Chitratta ด.ช. นันทพงศ์ ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 7 (2017) Ok
210 Master Phuwanart Kunakasem ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม ชลบุรี (ภาค 1) 12 (2012) Ok
211 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
212 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
213 Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
214 Miss Thaksaphon Yaemsri ด.ญ. ทักษพร แย้มศรี ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
215 Mr. Phuri Thonglamoon นาย ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
216 Mr. Pongsatorn Bootnoi นาย พงศธร บุตรน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 23 (2001) Ok
217 Master Nattaphat Rattana ด.ช. ณัฐภัทร รัตนะ น่าน (ภาค 5) 14 (2010) Ok
218 Miss Anna Melnik Miss Anna Melnik Kazakhstan (ภาค Foreigner) 0 Ok
219 Miss Karina Boranbayeva Miss Karina Boranbayeva Kazakhstan (ภาค Foreigner) 22 (2002) Ok
220 Mr. Nikita Pushkarev Mr. Nikita Pushkarev Kazakhstan (ภาค Foreigner) 21 (2003) Ok
221 Mr. Dmitriy Kolomeyets Mr. Dmitriy Kolomeyets Kazakhstan (ภาค Foreigner) 0 Ok
222 Master Hung-Lin Yu Master Hung-Lin Yu Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
223 Miss Wan-Lun Hsieh Miss Wan-Lun Hsieh Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 0 Ok
224 Mr. Zheng-Yu Fu Mr. Zheng-Yu Fu Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
225 Mr. Chong-Yi Liao Mr. Chong-Yi Liao Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
226 Mr. Shen-Feng Wang Mr. Shen-Feng Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 19 (2005) Ok
227 Master Shen-An Wang Shen-An Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 15 (2009) Ok
228 Master Chin - Yi Yang Chin - Yi Yang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 14 (2010) Ok
229 Master Jhen-Ling Liou Jhen-Ling Liou Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
230 Master Hung-Yun Cheng Master Hung-Yun Cheng Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 15 (2009) Ok
231 Master Hung-Sheng Cheng Master Hung-Sheng Cheng Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 12 (2012) Ok
232 Mr. Ruei-Hong Fan Mr. Ruei-Hong Fan Chinese Taipei (ภาค Foreigner) 20 (2004) Ok
233 Mr. Wei Yan Tang Mr. Wei Yan Tang Malaysia (ภาค Foreigner) 0 Ok
234 Mr. Menard James Francisco Menard James D.C Francisco Philippines (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
235 Mr. Paul Mckenzie ORCA Paul Mckenzie ORCA Philippines (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
236 Mr. Dimitri A. Santiago Dimitri A. Santiago Philippines (ภาค Foreigner) 14 (2010) Ok
237 Master Gain St-Pierre Dela Cruz Master Gain St-Pierre Dela Cruz Philippines (ภาค Foreigner) 12 (2012) Ok
238 Master Jonas Brendan Sta. Ana Master Jonas Brendan Sta. Ana Philippines (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
239 Miss Katrine Khate Calupig Miss Katrine Khate Calupig Philippines (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
240 Miss Wonji JANG Miss Wonji JANG Korea (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
241 Master Chahyeok KIM Master Chahyeok KIM Korea (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
242 Master Jeongjun LEE Master Jeongjun LEE Korea (ภาค Foreigner) 13 (2011) Ok
243 Mr. Joonbeom LIM Mr. Joonbeom LIM Korea (ภาค Foreigner) 16 (2008) Ok
244 Mr. Min Hein Khant Mr. Min Hein Khant Myanmar (ภาค Foreigner) 18 (2006) Ok
245 Mr. Zaw Zaw Naung Mr. Zaw Zaw Naung Myanmar (ภาค Foreigner) 0 Ok
246 Mr. Han Aye Mr. Han Aye Myanmar (ภาค Foreigner) 0 Ok
247 Miss Daeun JO Miss Daeun JO Korea (ภาค Foreigner) 15 (2009) Ok
248 Miss Gita Widya Yunika Miss Gita Widya Yunika Indonesia (ภาค Foreigner) 0 Ok
249 Master Puvit Rakkan ด.ช. ภูวิศ รักการ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
250 Mr. Mark Chanloung นาย มรรค จันเหลือง ยโสธร (ภาค 3) 0 Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Age 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Total 1 คน 2 คน 2 คน 4 คน 6 คน 12 คน 19 คน 16 คน 26 คน 22 คน 32 คน 22 คน 38 คน 17 คน 14 คน 7 คน 1 คน 1 คน
Men 1 คน 1 คน 2 คน 4 คน 5 คน 9 คน 11 คน 8 คน 16 คน 13 คน 19 คน 15 คน 22 คน 8 คน 6 คน 5 คน 1 คน 1 คน
Ladies คน 1 คน คน คน 1 คน 3 คน 8 คน 8 คน 10 คน 9 คน 13 คน 7 คน 16 คน 9 คน 8 คน 2 คน คน คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Piya Rattana นาย ปิยะ รัตนะ น่าน (ภาค 5) Team Official
2 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
3 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) Team Official
4 Mr. Boonlert Manomai นาย บุญเลิศ มะโนมัย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
5 Mr. Tosaporn Rintecha นาย ทศพร รินเตชะ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
6 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
7 Mrs. Charinee Bangrak นาง ชารินี บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
8 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
9 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
10 Mr. Thitipong Sophonchalermnun นาย ธิติพงศ์ โสภณเฉลิมนันท์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
11 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) Team Official
12 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
13 Mr. Pietro Campeol นาย ปิเอโตร กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
14 Mr. Teeranat Srisupasan นาย ธีรนาท ศรีศุภสันต์ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
15 Mr. Jakkaphant Tempoo นาย จักรพันธุ์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
16 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
17 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
18 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
19 Assoc. Prof. Dr. Apichat Boonsoong รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
20 Miss Wisanee Jarat นางสาว วิสนีย์ จารัตน์ ระยอง (ภาค 1) Team Official
21 Miss Hattaya Satsoong นางสาว หัทยา สัตย์สูง อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
22 Mr. Suriya Phookham นาย สุริยะ ภูขำ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
23 Mr. Anucha Promta นาย อนุชา พรมตา เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
24 Mr. Thiwara Yasamutr นาย ธีวราณ์ ญาสมุทร ลำพูน (ภาค 5) Team Official
25 Miss Suphunsa Kantamoon นางสาว สุพรรษา กันทะมูล ลำพูน (ภาค 5) Team Official
26 Mr. Yuttapong Kunyathip นาย ยุทธพงษ์ กัญญาทิพย์ ลำพูน (ภาค 5) Team Official
27 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
28 Mr. Jian-Cheng Fu Mr. Jian-Cheng Fu Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
29 Mr. Hsueh-Tien Wang Mr. Hsueh-Tien Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
30 Mrs. Hui-Chuen Linda Lin Hui-Chuen Linda Lin Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
31 Mr. Kuo-Chang Yang Kuo-Chang Yang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
32 Mr. Jui-Yuan Wang Mr. Jui-Yuan Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
33 Miss Yi-Wen Wang Yi-Wen Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
34 Miss Yi-Han Wang Miss Yi-Han Wang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
35 Mr. Jen-Chieh Cheng Mr. Jen-Chieh Cheng Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
36 Miss Su-Min Huang Miss Su-Min Huang Chinese Taipei (ภาค Foreigner) Team Official
37 Mr. Carl Nicole S. Nery Carl Nicole S. Nery Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
38 Mr. Lennard D.R. Polintan Lennard D.R. Polintan Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
39 Mr. Rowell V. Orca Rowell V. Orca Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
40 Mr. Preny-Boy Estrella Mr. Preny-Boy Estrella Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
41 Suzette Sta. Ana Suzette Sta. Ana Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
42 Miss Samantha Marie Sara Uichico Miss Samantha Marie Sara Uichico Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
43 Mr. Kijong KIM Mr. Kijong KIM Korea (ภาค Foreigner) Team Official
44 Mr. Jezreel Gaius Apelar Jezreel Gaius Apelar Philippines (ภาค Foreigner) Team Official
45 Mr. Yunsik JANG Mr. Yunsik JANG Korea (ภาค Foreigner) Team Official
46 Mr. Masahiko Watanabe Masahiko Watanabe Japan (ภาค Foreigner) FIS Technical Delegate
47 Mr Sueb Tarasiri นาย สืบ ธาราสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Competition
48 Miss Sarinee Raknakuan นางสาว สารินี รักนาควร สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Competition Secretary
49 Miss An Leelachawakul นางสาว อัญ ลีลาชวกุล สมุทรสาคร (ภาค 1) Race Officer
50 Miss Nawaporn Promwong นางสาว นวพร พรหมวงค์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Race Officer
51 Mr. Maitree Sae-phu นาย ไมตรี แซ่ภู่ ชุมพร (ภาค 4) Chief of Course
52 Mr. Jukkrit sintunawarat นาย จักรกฤษณ์ สินธุนาวารัตน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
53 Master Poramet Chompoo นาย ปรเมษฐ์ ชมภู กรุงเทพฯ (ภาค 1) Course Referee
54 Mr. Weerapong Ninnaowarat นาย วีระพงษ์ นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Course Referee
55 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) Course Referee
56 Mr. Payungsak Phuthanaphiphat นาย พยุงศักดิ์ ภู่ธนพิพัฒน์ ชุมพร (ภาค 4) Pre Start Referee
57 Mr. Somchai Anantapun นาย สมชาย อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Pre Start Referee
58 Mr. Chutchai Tangjanya นาย ฉัตรชัย เที่ยงจรรยา ชุมพร (ภาค 4) Chief of Start Line
59 Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) Start Referee
60 Mr. Sutthipong Sukontharat นาย สุทธิพงษ์ สุคนธรัตน์ สงขลา (ภาค 4) Chief of Finish Line
61 Mr. Sansern Jirungnimitsakun นาย สรรเสริญ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Finish Referee
62 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Finish Referee
63 Mr. Satawat Suebsingkhan นาย ศตวรรษ สืบสิงห์คาร ระยอง (ภาค 1) Chief of Stadium
64 Mr. Wimonpat Yaemchuenjit นาย วิมลพัฒน์ แย้มชื่นจิต ราชบุรี (ภาค 2) Stadium Control
65 Miss Pawonrat Jadkon น.ส. ปวรรัตน์ จัดคน ระยอง (ภาค 1) Chief of Timming
66 Miss Sirirut Pukchan นางสาว ศิริรัตน์ ปุกจันทร์ เชียงใหม่ (ภาค 5) Timekeeping
67 Mrs. Nual-anong Fungfueang นาง นวลอนงค์ ฟุ้งเฟื่อง กระบี่ (ภาค 4) Equipment Referee
68 Mr. Chokchai Rungwichawiwat นาย โชคชัย รุ่งวิชาวิวัฒน์ ระยอง (ภาค 1) Equipment Referee
69 Mr. Sopon Noijan นาย โสภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) Chief of Control
70 Miss Saowapha Iewchai นางสาว เสาวภา เอี้ยวฉาย กรุงเทพฯ (ภาค 1) Chief of Madical
71 Mrs. Piyapat Anantapun นาง ปิยพัชร์ อนันตพันธุ์ สงขลา (ภาค 4) Madical Officer
72 Miss Parusara Songains นางสาว ปรุสรา ส่งอินทร์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Madical Officer
73 Mr. Palangwat Choochood นาย พลังวัชร์ ชูชด กระบี่ (ภาค 4) Media Officer
74 Mr. Thaw Zin Ohn Mr. Thaw Zin Ohn Myanmar (ภาค Foreigner) Team Official
75 Mr. Lwin Latt Mr. Lwin Latt Myanmar (ภาค Foreigner) Team Official
76 Miss Mitya Fitrina Miss Mitya Fitrina Indonesia (ภาค Foreigner) Team Official
77 Mr. Fitra Tara Mizar Mr. Fitra Tara Mizar Indonesia (ภาค Foreigner) Team Official
78 Miss Kitiya Chitmunchaitham นางสาว กิติยา จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) Media Officer
79 Mr. Somphop Leamleard นาย สมภพ ล้ำเลิศ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
80 Mr. Taratip Chantawat นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Nationnal TD Candidate
81 Miss Mallika Kamchok นางสาว มัลลิกา คำโชค เชียงใหม่ (ภาค 5) Media Officer
82 Miss Titaree Puttawan นางสาว ฐิตารีย์ พุทธวรรณ เชียงใหม่ (ภาค 5) Media Officer
83 Mrs. Suksamai Chumthong นาง สุขสมัย ชุมทอง อุบลราชธานี (ภาค 3) Equipment Referee
84 Mr. Prajak Into นาย ประจักษ์ อินทร์โต สิงห์บุรี (ภาค 2) Control Officer
85 Miss Phiyada Tawila นางสาว พิยดา ทวิลา ราชบุรี (ภาค 2) Equipment Referee
86 Mr. Suporn Suparasiri นาย สุพร ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
87 Miss Sirikun Suwanmacho นางสาว ศิริกุล สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
88 Mrs. Jirawan Nakphin นาง จิราวรรณ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) Team Official
89 Acting Sub Lt. Weerawut Nakphin ว่าที่ ร.ต. วีระวุทธ นาคพิน จันทบุรี (ภาค 1) Team Official
90 Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
91 Miss Patthidaphon Promnoi นางสาว พัชร์ธิดาภรณ์ พรหมน้อย ชุมพร (ภาค 4) Team Official
92 Miss Keerati Thirarotsakun ด.ญ. กีระติ ถิระโรจน์สกุล ระยอง (ภาค 1) Team Official
93 Miss Atchara Srimai นางสาว อัจฉรา ศรีใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
94 Mr. Wittayaporn Kaedsuwan นาย วิทยาพร เกิดสุวรรณ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
จำนวน official ทั้งหมด 94 คน