Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Khwankhao Sangkhathip
ชื่อเล่นขวัญข้าว
ปีเกิด12 (2012)
จังหวัดที่สังกัดขอนแก่น (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2024-06-26 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) Roller Ski Team Relay 2C & 2F จูเนียร์ B 13-14 ลงทะเบียนสำเร็จ
2024-06-25 Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ C 11-12 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-24 Summer Biathlon Biathlon Sprint จูเนียร์ C 11-12 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-23 Roller Ski Sprint F Qualification จูเนียร์ C 11-12 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-03-24 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 Roller Ski Sprint F Final U12 กยหช ลำดับที่ 6   
2024-03-24 Roller Ski Relay Mixed Team C U12 กยหช ลำดับที่ 2   
2024-03-24 Roller Ski Sprint F Qualification U12 กยหช ลำดับที่ 6   
2024-03-23 Roller Ski Interval Start F U12 กยหช ลำดับที่ 9   
2024-01-24 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (กีฬาสาธิต) Roller Ski Sprint F Qualification กีฬานักเรียนนักศึกษา กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-01-24 Roller Ski Sprint F Final กีฬานักเรียนนักศึกษา ลำดับที่ 11   
2024-01-23 Roller Ski Mass Start F กีฬานักเรียนนักศึกษา ลำดับที่ 14   
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination