กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (กีฬาสาธิต) 2024-01-23 - 2024-01-24
ถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่
ผลการแข่งขัน

(583) Roller Ski - Sprint F Final 400 Meter

หญิง National Student Games ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2016
2024-01-24 09:30:00
ชนะเลิศ
1st place

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ Miss Chonnikan Sisomphot 208 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:55.050 1
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี Miss Srirat Nualsomsri 202 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:55.052 2
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน Miss Natnari Ainthaseno 203 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:55.051 3
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม 3905035 Miss Kanokwan Jimlim 212 ราชบุรี (ภาค 2) 00:00:55.053 3
ด.ญ. ไอนดา โวชัย Miss Inada Wochai 204 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:00:55.054 5
ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ Miss Phatcharapha Sangchan 207 ราชบุรี (ภาค 2) 00:00:55.055 6
ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม Miss Thipmontha Preeprem 211 ราชบุรี (ภาค 2) 00:00:55.056 7
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข Miss Preeyanat Sawaengsuk 201 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:55.057 8
ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน Miss Chutima Huipan 209 ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:04.450 9
ด.ญ. อารยา โหมดมี Miss Araya Modmee 210 ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:06.180 10
ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ Miss Khwankhao Sangkhathip 215 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:01:07.830 11
ด.ญ. ภรภัทร โสพล Miss Pornpat Sopol 205 กระบี่ (ภาค 4) 00:01:11.310 12
ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน Miss Nutthaniya Nakphin 214 จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:13.330 13
ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู Miss Piyathida Patchoo 217 สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 00:01:18.910 14
ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง Miss Phitchapha Miwannang 216 ราชบุรี (ภาค 2) 00:01:19.180 15
ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน Miss Orwanichaya Nakphin 218 จันทบุรี (ภาค 1) 00:01:19.890 16
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 01

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 02

นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 04
Final A

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 00:00:54.750
vs
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 00:00:55.070
Final B

นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 04 Time: 00:00:58.110
vs
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 00:00:56.540
Semi Final 1 Semi Final 2

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 00:00:54.750
vs
นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 04 Time: 00:00:58.110

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 03 Time: 00:00:55.070
vs
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 02 Time: 00:00:56.540
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 01 Time: 00:00:55.400
vs
BIB: 08 Time: 00:01:03.020
ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข
กระบี่ (ภาค 4)

นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 04 Time: 00:01:00.440
vs
BIB: 05 Time: 00:01:17.510
ด.ญ. ไอนดา โวชัย
ขอนแก่น (ภาค 3)

ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 06 Time: 00:01:04.270
vs
BIB: 03 Time: 00:00:57.000
ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)
BIB: 07 Time: 00:00:59.980
vs
BIB: 02 Time: 00:00:57.620
ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)


vs


ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน
จันทบุรี (ภาค 1)

ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข
กระบี่ (ภาค 4)


vs


ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน
ราชบุรี (ภาค 2)

ด.ญ. ไอนดา โวชัย
ขอนแก่น (ภาค 3)


vs


ด.ญ. ภรภัทร โสพล
กระบี่ (ภาค 4)

นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)


vs


ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน
จันทบุรี (ภาค 1)

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)


vs


ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู
สุราษฎร์ธานี (ภาค 4)

ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์
ราชบุรี (ภาค 2)


vs


ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์
ขอนแก่น (ภาค 3)

ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม
ราชบุรี (ภาค 2)


vs


ด.ญ. อารยา โหมดมี
ราชบุรี (ภาค 2)

ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน
กระบี่ (ภาค 4)


vs


ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง
ราชบุรี (ภาค 2)