ถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่
2024-01-23 - 2024-01-24

ผลการแข่งขัน Result List

(582) Roller Ski - Sprint F Qualification
400 Meters

หญิง National Student Games

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2016
2024-01-24 09:00:00
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
208 8 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
203 3 ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
202 2 ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
212 12 3905035 นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม THA (2008) ราชบุรี (ภาค 2) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
204 4 ด.ญ. ไอนดา โวชัย THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
207 7 ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
211 11 ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
201 1 ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
209 9 ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
210 10 ด.ญ. อารยา โหมดมี THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
215 15 ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
205 5 ด.ญ. ภรภัทร โสพล THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
214 14 ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน THA (2014) จันทบุรี (ภาค 1) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
217 17 ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
216 16 ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
218 18 ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน THA (2009) จันทบุรี (ภาค 1) - - - - กำลังดำเนินกิจกรรม
206 6 นางสาว เบญญาภา สุชฎา THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 09:01:30.000 0 DNS1
219 19 ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย THA (2008) กระบี่ (ภาค 4) 09:04:45.000 0 DNS1
213 13 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 09:03:15.000 0 DNS1