ถนนภายในสวนสาธารณะธารา จังหวัดกระบี่
2024-01-23 - 2024-01-24

ผลการแข่งขัน Result List

(580) Roller Ski - Mass Start F
8500 Meters

หญิง National Student Games

ปีเกิด Year of Birth: 2006 - 2016
2024-01-23 09:00:00
ชนะเลิศ
1st place
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place 10

นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม
ราชบุรี (ภาค 2)

ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB Start FIS CODE Name NOC CODE YOB Province Start time Finish time Run time Diff Rank
1 1 3905035 นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม THA (2008) ราชบุรี (ภาค 2) 09:00:00.000 09:21:36.590 00:21:36.590 00:00:00.000 1
12 12 ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 09:21:44.610 00:21:44.610 00:00:08.020 2
6 6 ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 09:22:39.290 00:22:39.290 00:01:02.700 3
11 11 ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน THA (2011) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 09:22:50.770 00:22:50.770 00:01:14.180 4
14 14 ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข THA (2013) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 09:23:35.550 00:23:35.550 00:01:58.960 5
8 8 ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 09:00:00.000 09:24:05.910 00:24:05.910 00:02:29.320 6
7 7 ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ THA (2009) ราชบุรี (ภาค 2) 09:00:00.000 09:25:35.790 00:25:35.790 00:03:59.200 7
9 9 ด.ญ. อารยา โหมดมี THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 09:00:00.000 09:25:48.380 00:25:48.380 00:04:11.790 8
10 10 ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 09:00:00.000 09:26:12.190 00:26:12.190 00:04:35.600 9
15 15 ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน THA (2014) จันทบุรี (ภาค 1) 09:00:00.000 09:27:15.940 00:27:15.940 00:05:39.350 10
19 19 ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน THA (2009) จันทบุรี (ภาค 1) 09:00:00.000 09:27:51.640 00:27:51.640 00:06:15.050 11
13 13 ด.ญ. ไอนดา โวชัย THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) 09:00:00.000 09:28:00.750 00:28:00.750 00:06:24.160 12
4 4 ด.ญ. ภรภัทร โสพล THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 09:28:51.240 00:28:51.240 00:07:14.650 13
16 16 ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ THA (2012) ขอนแก่น (ภาค 3) 09:00:00.000 09:29:13.380 00:29:13.380 00:07:36.790 14
18 18 ด.ญ. พิชชาภา มีวันนัง THA (2010) ราชบุรี (ภาค 2) 09:00:00.000 09:30:00.730 00:30:00.730 00:08:24.140 15
17 17 ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู THA (2013) สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 09:00:00.000 09:32:56.030 00:32:56.030 00:11:19.440 16
5 5 ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา THA (2009) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 0 DNS1
3 3 ด.ญ. ฌลรุจี มณีมัย THA (2008) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 0 DNS1
2 2 นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ THA (2007) กระบี่ (ภาค 4) 09:00:00.000 0 DNS1