Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Supanut Chitmunchaitham
ชื่อเล่นเซน
ปีเกิด10 (2014)
จังหวัดที่สังกัดเชียงใหม่ (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT112.549
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2024-06-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ D 9-10 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-24 Roller Ski Interval Start F จูเนียร์ D 9-10 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-23 Roller Ski Sprint F Qualification จูเนียร์ D 9-10 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-03-24 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 Roller Ski Sprint F Final U12 กยหช ลำดับที่ 6   
2024-03-24 Roller Ski Relay Mixed Team C U12 กยหช ลำดับที่ 1   
2024-03-24 Roller Ski Sprint F Qualification U12 กยหช ลำดับที่ 6   
2024-03-23 Roller Ski Interval Start F U12 กยหช ลำดับที่ 1   
2023-07-08 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski Team Sprint F จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 7   
2023-07-07 Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 8   
2023-07-06 Roller Ski Sprint F Final จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 2   
2023-07-06 Roller Ski Sprint F Qualification จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 4   
2023-07-05 Summer Biathlon Biathlon Sprint จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2023-07-05 Roller Ski Interval Start F จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 1   
2023-03-26 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ Roller Ski Sprint C Qualification U12 กยหช ลำดับที่ 11   
2023-03-25 Roller Ski Interval Start C U12 กยหช ลำดับที่ 13   
2023-03-24 Roller Ski Team Relay 2C & 2F U12 กยหช ลำดับที่ 5   
2022-07-13 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski Mass Start C เด็กเล็ก ลำดับที่ 5   
2022-07-12 Roller Ski Interval Start C เด็กเล็ก ลำดับที่ 4   
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Qualification เด็กเล็ก ลำดับที่ 5   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Interval Start C - เด็กเล็ก 163.058 2500
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Mass Start C - เด็กเล็ก 195.77 2500
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ D 9-10 129.696 3000
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Interval Start F - จูเนียร์ D 9-10 44.894 3000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 (ครั้งที่ 5) Roller Ski-Sprint C Qualification - เด็กเล็ก 118.15 600
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) Roller Ski-Sprint F Qualification - จูเนียร์ D 9-10 55.8083 800
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination