กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 2024-03-21 - 2024-03-31
Youth Thailand National Game 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์ Tony
ผลการแข่งขัน

(563) Roller Ski - Sprint F Final 200 Meter

ชาย U12 National Game ปีเกิด Year of Birth: 2012 - 2018
กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 2024-03-24 14:45:00
ชนะเลิศ
1st place

ด.ช. สุรพล ภูดินดง
จันทบุรี (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
ด.ช. สุรพล ภูดินดง Master Suraphon Phudindong 247 จันทบุรี (ภาค 1) 00:00:28.320 1
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ Master Chayanon Rattanaphon 235 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:30.436 2
ด.ช. ธนัช จตุเทน Master Thanat Chatuthen 245 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:32.914 3
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ Master Korn Suparasiri 239 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:00:33.339 4
ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง Master Pakasit Duangsaeng 237 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:33.587 5
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม Master Supanut Chitmunchaitham 236 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:00:34.202 6
ด.ช. ธนาธร สุระเดช Master Thanathon Suradech 233 ขอนแก่น (ภาค 3) 00:00:35.361 7
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ Master Jaosamut Deejai 242 กระบี่ (ภาค 4) 00:00:35.379 8
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช. สุรพล ภูดินดง
จันทบุรี (ภาค 1)
BIB: 247

ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 235

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 245

ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 239
Final A

ด.ช. สุรพล ภูดินดง
จันทบุรี (ภาค 1)
BIB: 247 Time:
vs
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 235 Time:
Final B

ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 239 Time:
vs
ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 245 Time:
Semi Final 1 Semi Final 2

ด.ช. สุรพล ภูดินดง
จันทบุรี (ภาค 1)
BIB: 247 Time:
vs
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 239 Time:

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 245 Time:
vs
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์
กระบี่ (ภาค 4)
BIB: 235 Time:
Quarter Final 1 Quarter Final 2 Quarter Final 3 Quarter Final 4

ด.ช. สุรพล ภูดินดง
จันทบุรี (ภาค 1)
BIB: 247 Time:
vs
BIB: 242 Time:
ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ
กระบี่ (ภาค 4)

ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 237 Time:
vs
BIB: 239 Time:
ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ
กรุงเทพฯ (ภาค 1)

ด.ช. ธนัช จตุเทน
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 245 Time:
vs
BIB: 236 Time:
ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม
เชียงใหม่ (ภาค 5)

ด.ช. ธนาธร สุระเดช
ขอนแก่น (ภาค 3)
BIB: 233 Time:
vs
BIB: 235 Time:
ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์
กระบี่ (ภาค 4)