Public Profile

ชือ ภาษาไทยด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Master Pakasit Duangsaeng
ชื่อเล่น
ปีเกิด10 (2013)
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT104.975
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2023-07-08 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski Team Sprint F จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 4   
2023-07-07 Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2023-07-06 Roller Ski Sprint F Qualification จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 5   
2023-07-05 Summer Biathlon Biathlon Sprint จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 4   
2023-07-05 Roller Ski Interval Start F จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 3   
2023-03-25 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์ Roller Ski Interval Start C U12 กยหช ลำดับที่ 3   
2023-03-24 Roller Ski Team Sprint F U12 กยหช ลำดับที่ 2   
2023-03-24 Roller Ski Team Relay C U12 กยหช DNS1
2022-07-13 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 7   
2022-07-12 Roller Ski Interval Start C จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 6   
2022-07-11 Roller Ski Team Sprint C จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 7   
2022-07-10 Roller Ski Sprint C Qualification จูเนียร์ D 9-10 ลำดับที่ 6   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Interval Start C - จูเนียร์ D 9-10 150.366 2500
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ D 9-10 131.303 2500
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski-Mass Start C - จูเนียร์ D 9-10 84.7466 3000
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski-Interval Start F - จูเนียร์ D 9-10 98.8753 3000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2022-07-09 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2565 Roller Ski-Sprint C Qualification - จูเนียร์ D 9-10 81.6683 600
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski-Sprint F Qualification - จูเนียร์ D 9-10 57.1895 800
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination