Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย ฉลอง สร้อยสีหา
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Chalong Soisiha
ชื่อเล่น
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2022-11-30 โครงการการอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2024-06-23 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) สนามแก่งกระจานเซอร์กิต จ. เพชรบุรี Team Official
2024-03-23 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ Team Official
2023-08-15 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี Team Official
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 6) ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ Team Official
Physical Examination