กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 2024-03-21 - 2024-03-31
Youth Thailand National Game 39
ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ และ เขาแก่นจันทร์ Tony
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 10 คน
ชลบุรี 1 คน
ตราด 3 คน
นนทบุรี 4 คน
ระยอง 15 คน
สมุทรสงคราม 7 คน
รวมทั้งสิ้น 40 คน
นครสวรรค์ 8 คน
ราชบุรี 7 คน
รวมทั้งสิ้น 15 คน
ขอนแก่น 12 คน
นครพนม 1 คน
นครราชสีมา 1 คน
บึงกาฬ 5 คน
ยโสธร 1 คน
ศรีสะเกษ 24 คน
อำนาจเจริญ 2 คน
อุดรธานี 14 คน
อุบลราชธานี 15 คน
รวมทั้งสิ้น 75 คน
กระบี่ 19 คน
ชุมพร 17 คน
นครศรีธรรมราช 11 คน
สงขลา 4 คน
สตูล 2 คน
สุราษฎร์ธานี 21 คน
รวมทั้งสิ้น 74 คน
น่าน 18 คน
เชียงใหม่ 17 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 239 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Master Korn Suparasiri ด.ช. กรณ์ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
2 Master Thanat Chatuthen ด.ช. ธนัช จตุเทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
3 Miss Satarassamee Suwanmacho ด.ญ. ศตรัศมี สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 11 (2013) Ok
4 Miss Sasigamon Na Pattalung ด.ญ. ศศิกมล ณ พัทลุง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 10 (2014) Ok
5 Master Keerati Suparasiri ด.ช. กีรติ ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
6 Master Tananut Panitprapapong ด.ช. ธนณัฏฐ์ พนิตปภาพงศ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
7 Miss Sasigaan Na Pattalung ด.ญ. ศศิกานต์ ณ พัทลุง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 13 (2011) Ok
8 Miss Phakanan Kussayopsuwan ด.ญ. ภคนันท์ กัศยปสุวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 12 (2012) Ok
9 Mr. Nitipat Nilphong นาย นิติภัทร นิลพงษ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 18 (2006) Ok
10 master Sutthichan Sattabutra ด.ช. สุทธิฉันท์ ศัตบุตร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 15 (2009) Ok
11 Master Thitinun Sophonchalermnun ด.ช. ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 11 (2013) Ok
12 Master Thammakorn Krittawapitak ด.ช. ธรรมกรณ์ กฤตย์เทวาพิทักษ์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
13 Master Thaitanon Sophonchalermnun ด.ช. ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์ นนทบุรี (ภาค 1) 13 (2011) Ok
14 Master Thiradon Tamronglaksanakul ด.ช. ธีรดนย์ ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
15 Master Patcharapon Promthong ด.ช. พชรพล พรหมทอง ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
16 Miss Kamolchanok Monyanont ด.ญ. กมลชนก มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 11 (2013) Ok
17 Master Kamonwit Phongsak ด.ช. กมลวิช พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
18 Master Poompattara Ruthirako ด.ช. ภูมิภัทร รุธิรโก ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
19 Master Sirapon Noijan ด.ช. ศิรภณ น้อยจันทร์ ระยอง (ภาค 1) 12 (2012) Ok
20 Mr. Noraphat Wiriyapanya นาย นรภัทร วิริยะปัญญา ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
21 Miss Phonchanan Pongsak นางสาว พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
22 Master Phongkorn Vannacharoenvong ด.ช. พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์ ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
23 Mr. Weeraphol Kaenla นาย วีระพล แก่นลา ระยอง (ภาค 1) 18 (2006) Ok
24 Miss Kanyawat Limsamutchaikul ด.ญ. กัลยวรรธน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล ระยอง (ภาค 1) 16 (2008) Ok
25 Miss Nutchanan Monyanont ด.ญ. ณัฐชานันท์ มัณยานนท์ ระยอง (ภาค 1) 13 (2011) Ok
26 Miss Bongkhot Suwannang ด.ญ. บงกช สุวรรณัง สมุทรสงคราม (ภาค 1) 16 (2008) Ok
27 Master Thanakrit Pitaktum ด.ช. ธนกฤต พิทักษ์ตุ้ม สมุทรสงคราม (ภาค 1) 15 (2009) Ok
28 Miss Natthida Siphuttha ด.ญ. นัฐธิดา ศรีพุทธา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
29 Master Panyawit Phusil ด.ช. ปัญญาวิชท์ ภู่ศิลป์ นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
30 Miss Kanokwan Phoojampa ด.ญ. กนกวรรณ ภูจำปา นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
31 Master Thanasak Khaiphat ด.ช. ธนศักดิ์ ไข่เพ็ชร ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
32 Miss Kanokwan Jimlim นางสาว กนกวรรณ จิ้มลิ้ม ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
33 Miss Thipmontha Preeprem ด.ญ. ทิพย์มณฑา ปรีเปรม ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
34 Miss Chutima Huipan ด.ญ. ชุติมา หุ่ยปาน ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
35 Miss Phatcharapha Sangchan ด.ญ. พัชราภา แสงจันทร์ ราชบุรี (ภาค 2) 15 (2009) Ok
36 Mr. Apiphu Thianphattha นาย อภิภู เธียรภัทรา ราชบุรี (ภาค 2) 16 (2008) Ok
37 Miss Araya Modmee ด.ญ. อารยา โหมดมี ราชบุรี (ภาค 2) 14 (2010) Ok
38 Mr. Changton Janpho นาย ช้างต้น จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) 18 (2006) Ok
39 Master Pakasit Duangsaeng ด.ช. ปกาสิทธิ์ ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
40 Master Phubdin Sitthisom ด.ช. ภูบดินทร์ สิทธิโสม ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
41 Miss Sujittra Duangsang ด.ญ. สุจิตตรา ดวงแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
42 Miss Oangkhana Meesaeng ด.ญ. อังคนา มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 12 (2012) Ok
43 Mr. Pakpoom Sudsanguan นาย ภาคภูมิ สุดสงวน ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
44 Master Phuri Thonglamoon ด.ช. ภูริ ทองละมุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
45 Miss Kingkan Duangjumpa นางสาว กิ่งกานต์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
46 Miss Angrlina Wachiraporn Ross ด.ญ. แอนเจลิน่า วชิราพร รอสส์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
47 Miss Natthanan Insook ด.ญ. ณัฎฐนันท์ อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) Ok
48 Master Kitsakorn Kingsakul นาย กฤษกร กิ่งสกุล ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
49 Mr. Thanakorn Ngoeichai นาย ธนากร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
50 Miss Kamonthip Soiseha ด.ญ. กมลทิพย์ สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
51 Miss Switchchaya Pumsing ด.ญ. สวิชญา ภูมิสิงห์ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
52 Miss Kanokphon Meesang ด.ญ. กนกพร มีแสง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 9 (2015) Ok
53 Master Archawin Insuk ด.ช. อาชวิน อินทร์สุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
54 Miss Jariyawadee Audomlap นางสาว จริยาวดี อุดมลาภ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
55 Master Chotepong Lerdjariya ด.ช. โชติพงศ์ เลิศจริยา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
56 Master Direkrit Doungchampa ด.ช. ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
57 Master Bunyarit Kaewwongsa ด.ช. บุญญฤทธิ์ แก้ววงษา ศรีสะเกษ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
58 Miss Thikamphon Ngoeichai ด.ญ. ฑิฆัมภร เงยไชย ศรีสะเกษ (ภาค 3) 13 (2011) Ok
59 Mr. Naravich Saisuk นาย นราวิชญ์ สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) 18 (2006) Ok
60 Miss Warisa Saithong ด.ญ. วริษา สายทอง ศรีสะเกษ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
61 Miss Kamolchat Saegdaeng ด.ญ. กมลฉัตร แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
62 Master Taweesap Chareonsuk ด.ช. ทวีทรัพย์ เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
63 Mr. Pattarapol Saengdaeng นาย ภัทรพล แสงแดง อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
64 Miss Sunita Chaiyapantho นางสาว สุนิตา ไชยพันโท อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
65 Master Chaisanuphong Wanbunma ด.ช. ชิษณุพงศ์ วันบุญมา อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
66 Miss Pennapa Worachina ด.ญ. เพ็ญนภา วรชีนา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
67 Mr. Kittaphoj Palakai นาย กฤตพจน์ พละไกร อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
68 Miss Pennapa Singpanya ด.ญ. เพ็ญนภา สิงห์ปัญญา อุบลราชธานี (ภาค 3) 16 (2008) Ok
69 Master Thammarat Phengchan ด.ช. ธรรมรัตน์ เพ็งจันทร์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
70 Master Pakapong Chalermwat ด.ช. ภัคพงษ์ เฉลิมวัฒน์ อุบลราชธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
71 Master Phiraphat Parawech ด.ช. ภีระพัฒน์ ภาระเวช อุบลราชธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
72 Master Rattikarn Pirmsri ด.ช. รัตติกาล เพิ่มศรี อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
73 Mr. Jakawan Charoensook นาย จักรวาล เจริญสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
74 Miss Khwankhao Sangkhathip ด.ญ. ขวัญข้าว สังฆะทิพย์ ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
75 Miss Inada Wochai ด.ญ. ไอนดา โวชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
76 Master Suphakorn Saenwichai ด.ช. สุภกรณ์ แสนวิชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
77 Master Tula Bandit ด.ช. ตุลา บัณฑิต ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
78 Master Thanathon Suradech ด.ช. ธนาธร สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 12 (2012) Ok
79 Master Weeraphat Naksawat ด.ช. วีรภัทร นาคสวัสดิ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 9 (2015) Ok
80 Miss Ketmala Lunsakaewong ด.ญ. เกตุมาลา ลุนสะแกวงษ์ อุดรธานี (ภาค 3) 12 (2012) Ok
81 Miss Chonpitcha Bussadee ด.ญ. ชนม์พิชชา บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
82 Miss Jirachaya Pholnam-in นางสาว จิรัชญา พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
83 Master Panyakorn Promnam ด.ช. ปัญญากร พรมนาม อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
84 Miss Manassanan Aryupat ด.ญ. มนัสนันท์ อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
85 Master Michael Campeol ด.ช. ไมเคิล กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
86 Miss Agnese Campeol นางสาว อาเยเซ กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) 18 (2006) Ok
87 Miss Chiratchayanan Buransee ด.ญ. จิรัชญานันท์ บุราณศรี อุดรธานี (ภาค 3) 9 (2015) Ok
88 Miss Areeya Ayuphat ด.ญ. อารียา อายุพัฒน์ อุดรธานี (ภาค 3) 11 (2013) Ok
89 Master Saeng-arun Panam ด.ช. แสงอรุณ พานาม อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
90 Master Chayanon Rattanaphon ด.ช. ชยนนท์ รัตนภรณ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
91 Master Natthawat Chusri ด.ช. ณัฐวัศห์ ชูศรี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
92 Miss Preeyanat Sawaengsuk ด.ญ. ปรียาณัฐ แสวงสุข กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
93 Miss Phattarawadee Promraksa ด.ญ. ภัทรวดี พรหมรักษา กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
94 Master Kittikawin Kesisom ด.ช. กิตติกวิน เกษีสม กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
95 Master Thanaphat Khaoiuan ด.ช. ธนภัทร ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
96 Miss Chonnikan Sisomphot ด.ญ. ชนนิกานต์ ศรีสมโภชน์ กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
97 Miss Benyapa Suchada ด.ญ. เบญญาภา สุชฎา กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
98 Master Chaiwat Chaisit ด.ช. ชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
99 Master Weerayut Khaowluan ด.ช. วีรยุทธ ขาวล้วน กระบี่ (ภาค 4) 12 (2012) Ok
100 Miss Kapichaya Chammali ด.ญ. ขพิชญา ชำมลิ กระบี่ (ภาค 4) 10 (2014) Ok
101 Mr. Teepob Chodchoi นาย ธีภพ ชดช้อย กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
102 Miss Pornpat Sopol ด.ญ. ภรภัทร โสพล กระบี่ (ภาค 4) 15 (2009) Ok
103 Miss Srirat Nualsomsri ด.ญ. ศรีรัตน์ นวลสมศรี กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
104 Miss Suphilchaya Inrit นางสาว สุพิชญา อินฤทธิ์ กระบี่ (ภาค 4) 17 (2007) Ok
105 Master Jaosamut Deejai ด.ช. เจ้าสมุทร ดีใจ กระบี่ (ภาค 4) 9 (2015) Ok
106 Miss Natnari Ainthaseno ด.ญ. ณัฐนรี อินทเสโน กระบี่ (ภาค 4) 13 (2011) Ok
107 Miss Nutthaniya Nakphin ด.ญ. ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10 (2014) Ok
108 Master Chatnaphat Phanyosarany ด.ช. ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
109 Mr. Porawat Suchatpong นาย ปรวัฒน์ สุชาติพงษ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
110 Miss Parichat Bunmani นางสาว ปาริฉัตร บุญมณี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
111 Miss Siraphat Na.Srisuk นางสาว สิรภัทร ณ.ศรีสุข สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
112 Master Korrait Jirangnimitsakun ด.ช. กรฤต จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
113 Miss Piyathida Patchoo ด.ญ. ปิยธิดา เพชรชู สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
114 Miss Rungreueng Konot ด.ญ. รุ่งเรือง โกหนด สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
115 Mr. Ronnachai Srikiap นาย รณชัย ศรีกลับ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
116 Mr. Wiranphat Rattanaphakdi นาย วิรัลพัชร รัตนภักดี สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 18 (2006) Ok
117 Miss Themmarin Buathong ด.ญ. เทมรินทร์ บัวทอง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 13 (2011) Ok
118 Miss Orwanichaya Nakphin ด.ญ. อรวณิชยา นาคพิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 15 (2009) Ok
119 Mr. Thanatip Bunrit นาย ธนาธิป บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 17 (2007) Ok
120 Master Thanawit Nouprom ด.ช. ธนวิชญ์ หนูพรหม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
121 Master Naruphat bamrungrat ด.ช. นฤภัทร บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
122 Master Warapol klapajon ด.ช. วรพล กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
123 Miss Thanyasorn Noosud ด.ญ. ธัญญาสรณ์ หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 8 (2016) Ok
124 Master Dachathon Tapnimit ด.ช. เดชาธร เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
125 Master Peerawit Klapajon ด.ช. พีรวิชญ์ กล้าผจญ ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
126 Master Pannathat Chitratta ด.ช. ปัณณทัต ชิตรัถถา ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
127 Master Puwanart Duangtawee ด.ช. ภูวนาถ ดวงทวี ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
128 Miss Khanyaphat Noosud ด.ญ. กัญญาภัทร หนูสุด ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
129 Miss Warunada Tapnimit ด.ญ. วฤณดา เทพนิมิตร ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
130 Mr. Thiraphat Sata นาย ธีรภัทร สะตะ ชุมพร (ภาค 4) 18 (2006) Ok
131 Master Rattanaphon Bamrungrat ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
132 Miss Khwanphitcha Uonpirom ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 14 (2010) Ok
133 Miss Chatchadaphon Tassato ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ตัสโต ชุมพร (ภาค 4) 16 (2008) Ok
134 Master Pichapow Ounpirom ด.ช. พิชาภพ อุ่นภิรมย์ ชุมพร (ภาค 4) 9 (2015) Ok
135 Master Ananda Phuthawee ด.ช. อนันดา ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 14 (2010) Ok
136 Master Kritsanapat Samthong ด.ช. กฤษณพัฒน์ สามทอง สงขลา (ภาค 4) 12 (2012) Ok
137 Master Nattahphon Phuthawee ด.ช. ณัฐพล ภู่ทวี สงขลา (ภาค 4) 13 (2011) Ok
138 Mr. Phongphaya Chomkon นาย พงษ์พญา ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) 17 (2007) Ok
139 Mr. Setthawut Siriwat นาย เสฎฐวุฒิ ศิริวัฒน์ สตูล (ภาค 4) 16 (2008) Ok
140 Master Supanut Chitmunchaitham ด.ช. ศุภภ์ณัฐ จิตมั่นชัยธรรม เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
141 Miss Kemika Duangkaew ด.ญ. เขมิกา ดวงแก้ว เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
142 Miss Thaifah Chantha ด.ญ. ไทฟ้า ฉันทะ เชียงใหม่ (ภาค 5) 12 (2012) Ok
143 Master Navapol Boonsom ด.ช. นวพล บุญสม เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
144 Master Phukin Hemchart ด.ช. ภูคินทร์ เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 13 (2011) Ok
145 Miss Krittiya Papatchaisopon ด.ญ. กฤติญา ปภัสชัยโสภณ เชียงใหม่ (ภาค 5) 14 (2010) Ok
146 Miss Natthaatcha Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 15 (2009) Ok
147 Miss Kanyapak Chaiyarat ด.ญ. กัญญาภัค ไชยราช เชียงใหม่ (ภาค 5) 11 (2013) Ok
148 Miss Pitchayapha Saikruetib ด.ญ. พิชญาภา สายเครือติ๊บ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
149 Miss Phitchapha Northong นางสาว พิชชาภา หน่อทอง เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
150 Miss Phichayaporn Thipkesorn นางสาว พิชญาพร ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) 17 (2007) Ok
151 Miss Chatchaya Buaounjai ด.ญ. ชัชชญา บัวอุ่นใจ เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) Ok
152 Miss Natthipawee Chatthitimetee ด.ญ. ณัฐิปวีณ์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
153 Miss Natnicha Thongsri ด.ญ. ณัฐณิชา ทองศรี เชียงใหม่ (ภาค 5) 9 (2015) Ok
154 Miss Pinjantra Hemchart ด.ญ. ภิญญ์จันทรา เหมชาติ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
155 Mr. Warahaphat Udkamay นาย วราหพรรฒ อุดคำอ้าย น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
156 Miss Piyanuch Rattana นางสาว ปิยนุช รัตนะ น่าน (ภาค 5) 16 (2008) Ok
157 Miss Pachrapa Sataaun นางสาว พัชราภา สถาอุ่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
158 Master Thanaphat Ponsawai ด.ช. ธนภัทร โพนไสว น่าน (ภาค 5) 8 (2016) Ok
159 Master Noppakon Ekkachat ด.ช. นพคุณ เอกฉัตร น่าน (ภาค 5) 8 (2016) Ok
160 Miss Phacharapim Saithong ด.ญ. พชรพิมพ์ สายทอง น่าน (ภาค 5) 12 (2012) Ok
161 Mr. Taotakul Somphiphong นาย ต่อตระกูล สมภิพงษ์ น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
162 Mr. Tungpanitan Tama นาย ตั้งปณิธาน ต๊ะมา น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
163 Master Ronnaphi Phatphon ด.ช. รณพีร์ ผัดผล น่าน (ภาค 5) 8 (2016) Ok
164 Master Sarttra Kanta ด.ช. ศาสตรา กันตา น่าน (ภาค 5) 9 (2015) Ok
165 Mr. Theepakorn Fongbua นาย ทีปกร ฟองบัว น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
166 Mr. Sirirat Pumi นาย สิริราช ภูมี น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
167 Miss Sananthinee Khamwai นางสาว ศานันทิณี คำไหว น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
168 Mr. Chisanuphong Khamchuen นาย ชิษณุพงษ์ คำชื่น น่าน (ภาค 5) 17 (2007) Ok
169 Mr. Ronnakrit Wongkongkaew นาย รณกฤต วงค์กองแก้ว น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
170 Master Khrongphop Koeisuwan ด.ช. ครองภพ เกยสุวรรณ์ น่าน (ภาค 5) 9 (2015) Ok
171 Master Piyachon Boonsri ด.ช. ปิยชนน์ บุญศรี น่าน (ภาค 5) 8 (2016) Ok
172 Mr. Nattanan Manosaen นาย ณัฏฐนันท์ มะโนแสน น่าน (ภาค 5) 18 (2006) Ok
173 Mr. Muhsin Yakaji นาย มุฮซิน ยากะจิ สตูล (ภาค 4) 17 (2007) Ok
174 Master Punnaphat Wattanamahachot ด.ช. ปุณณพัฒน์ วัฒนมหาโชติ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 10 (2014) Ok
175 Miss Nattaya Thongleue ด.ญ. ณัฐธยาน์ ทองเหลือ ศรีสะเกษ (ภาค 3) 8 (2016) Ok
176 Master Premlim Limkomolvilas ด.ช. เปรมลิ้ม ลิมโกมลวิลาศ เชียงใหม่ (ภาค 5) 10 (2014) Ok
177 Master Chalakorn Buriphakdi ด.ช. ชลากร บุรีภักดี กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
178 Miss Nanthicha Panchuai ด.ญ. นันทิชา ปานช่วย กระบี่ (ภาค 4) 11 (2013) Ok
179 Master Jakkaphan Thongsai ด.ช. จักรพรรณ์ ทองสาย อุดรธานี (ภาค 3) 14 (2010) Ok
180 Master Ratchanon Thiminkul ด.ช. รัชชานนท์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 13 (2011) Ok
181 Master Chatreekan Khotrsopha ด.ช. ชาตรีกาล โคตรโสภา อุดรธานี (ภาค 3) 10 (2014) Ok
182 Master Ronnapee Thimikul ด.ช. รณพีร์ ทิมิลกุล อุดรธานี (ภาค 3) 9 (2015) Ok
183 Master Suraphon Phudindong ด.ช. สุรพล ภูดินดง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
184 Miss Surayakron Preecha ด.ญ. สุรยากร ปรีชา สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 10 (2014) Ok
185 Master Piti Kanjanapratum ด.ช. ปิติ กาญจนประทุม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
186 Miss Kamonchalat Sukkoet ด.ญ. กมลชลัท สุขเกิด นครสวรรค์ (ภาค 2) 11 (2013) Ok
187 Miss Kanyawi Puratano ด.ญ. กัญญาวีร์ ปุราตะโน นครสวรรค์ (ภาค 2) 11 (2013) Ok
188 Miss Kanhathai Saengpara ด.ญ. กัลหทัย แสงพารา นครสวรรค์ (ภาค 2) 12 (2012) Ok
189 Miss Natthaphat Tempoo ด.ญ. ณัฏฐพัชร์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) 9 (2015) Ok
190 Miss Pimpisa Bamrungkhetr ด.ญ. พิมพิศา บำรุงเขตร นครสวรรค์ (ภาค 2) 13 (2011) Ok
191 Master Chawakorn Awikunprasert ด.ช. ชวกร อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) 10 (2014) Ok
192 Master Phuwanart Kunakasem ด.ช. ภูวนาถ คุณะเกษม ชลบุรี (ภาค 1) 12 (2012) Ok
193 Miss Yada Tamronglaksanakul ด.ญ. ญาดา ธำรงลักษณ์กุล ระยอง (ภาค 1) 10 (2014) Ok
194 Miss Panatda Thule ด.ญ. ปณัฏฎา ทุเล ระยอง (ภาค 1) 14 (2010) Ok
195 Miss Yiamlak Sakham ด.ญ. เยี่ยมลักษณ์ สาขำ ระยอง (ภาค 1) 15 (2009) Ok
196 Miss Klaowkanlaya Kobputsa ด.ญ. เกล้ากัลยา กอบพุดซา สมุทรสงคราม (ภาค 1) 14 (2010) Ok
197 Mr. Warinthon Kaoplod นาย วรินทร ขาวปลอด สมุทรสงคราม (ภาค 1) 18 (2006) Ok
198 Master Sirapop Chaiyachit ด.ช. สิรภพ ไชยชิต สมุทรสงคราม (ภาค 1) 17 (2007) Ok
199 Master Natthaphong Phuangnin ด.ช. ณัฐพงศ์ พ่วงนิล สมุทรสงคราม (ภาค 1) 14 (2010) Ok
200 Miss Papatchaya Sangpomarat ด.ญ. ปภัชญา สังข์พรหมราช สมุทรสงคราม (ภาค 1) 13 (2011) Ok
201 Miss Natthanicha Srisuk ด.ญ. ณัฏฐณิชา ศรีสุข นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 12 (2012) Ok
202 Master Wongsathon Sankol ด.ช. วงศธร แสนกล นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13 (2011) Ok
203 Miss Chanisata Tongmee ด.ญ. จณิสตา ทองมี นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 12 (2012) Ok
204 Master Thanachot Sathin ด.ช. ธนโชติ สถินท์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13 (2011) Ok
205 Master Bawornwit Kanjanasaard ด.ช. บวรวิชญ์ กาญจนสอาด นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 12 (2012) Ok
206 Miss Parichaya Wankhong ด.ญ. ปริชญา หวานคง นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 12 (2012) Ok
207 Miss Patsawee Sirimas ด.ญ. พัสวี ศิริมาศ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 12 (2012) Ok
208 Miss Pichayapha Sansuk ด.ญ. พิชญาภา แสนสุข นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13 (2011) Ok
209 Miss Saranphon Loylongchon ด.ญ. ศรัณพร ลอยล่องชล นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13 (2011) Ok
210 Miss Sikharet Wetchapak ด.ญ. ศิขเรศ เวชภักดิ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13 (2011) Ok
211 Miss Jatiya Laesaha ด.ญ. เจติยา และสง่า สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
212 Miss Chadarat Kongduang ด.ญ. ชฎารัตน์ คงด้วง สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
213 Miss Punyawi Bunyen นางสาว ปุณยวีห์ บุญเย็น ตราด (ภาค 1) 17 (2007) Ok
214 Miss Wannida Imurai นางสาว วรรณนิดา อิ่มอุไร ตราด (ภาค 1) 18 (2006) Ok
215 Mr. Adithep Soiphet นาย อดิเทพ สร้อยเพ็ชร ตราด (ภาค 1) 18 (2006) Ok
216 Miss Premchanan Khwanthep ด.ญ. เปรมชนัน ขวัญเทพ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 11 (2013) Ok
217 Master Techapat Ngamkaew ด.ช. เตชพัฒน์ งามแก้ว สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) 12 (2012) Ok
218 Miss Parinada Traithip ด.ญ. ปริณดา ไตรทิพย์ ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
219 Miss Chunyapat Srisongkram ด.ญ. ชัญญาณ์ภัช ศรีสงคราม ชุมพร (ภาค 4) 11 (2013) Ok
220 Miss Jarirat Raktarattana ด.ญ. จารีรัฒม์ รักตะรัตนา ชุมพร (ภาค 4) 13 (2011) Ok
221 Mr. Chisanu Teeka นาย ชิษณุ ฑีฆะ อุบลราชธานี (ภาค 3) 17 (2007) Ok
222 Master Apirak Prathumyeam ด.ช. อภิรักษ์ ประทุมแย้ม อุบลราชธานี (ภาค 3) 15 (2009) Ok
223 Master Pasawee Penpong ด.ช. พศวีร์ เพ็ญพงศ์ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) 13 (2011) Ok
224 Master Kittiphong Saengsaluai ด.ช. กิตติพงษ์ แสงสลวย อำนาจเจริญ (ภาค 3) 11 (2013) Ok
225 Mr. Chakkapan Sirirattanaphumi นาย จักรพันธ์ ศิริรัตนภูมี อำนาจเจริญ (ภาค 3) 17 (2007) Ok
226 Mr. Chalakorn Phromma นาย ชลากร พรมมา เชียงใหม่ (ภาค 5) 16 (2008) Ok
227 Miss Ratda-uaan Hngtphngt ด.ญ. รัตดาวรรณ หงษ์พงษ์ ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
228 Master Natthaphat Sriphachai ด.ช. ณัฐพัฒน์ ศรีภาชัย ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
229 Master Panuwat Lahuaton ด.ช. ภาณุวัฒน์ ลาหัวโทน ขอนแก่น (ภาค 3) 8 (2016) Ok
230 Miss Chonnicha Sibunreueng ด.ญ. ชลณิชา ศรีบุญเรือง ขอนแก่น (ภาค 3) 11 (2013) Ok
231 Mr. Punyavee Kanjanasamranwong นาย ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ นนทบุรี (ภาค 1) 15 (2009) Ok
232 Mr. Phurapee Namsuk นาย ภูมิรพี นามสุข บึงกาฬ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
233 Mr. Phattarakon Wanthong นาย ภัทรกร วันทอง บึงกาฬ (ภาค 3) 16 (2008) Ok
234 Master Phisitthanan Charoenphong ด.ช. พิสิฐนันท์ เจริญพงษ์ บึงกาฬ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
235 Mr. Narawat Srisangkhom นาย นราวัจน์ ศรีสร้างคอม บึงกาฬ (ภาค 3) 15 (2009) Ok
236 Master Chinnawut Phratairat ด.ช. ชินวุฒิ พระไตรราช บึงกาฬ (ภาค 3) 14 (2010) Ok
237 ด.ช. อิทธิพล ลาภูตะมะ ยโสธร (ภาค 3) 14 (2010) Ok
238 Master Thanathip Suradet ด.ช. ธนาธิป สุระเดช ขอนแก่น (ภาค 3) 10 (2014) Ok
239 Master Tharathep Bunmana ด.ช. ธราเทพ บุญมานะ ขอนแก่น (ภาค 3) 13 (2011) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Age 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
Total 18 คน 25 คน 18 คน 21 คน 21 คน 34 คน 28 คน 33 คน 20 คน 14 คน 7 คน
Men 13 คน 16 คน 9 คน 13 คน 14 คน 17 คน 13 คน 15 คน 10 คน 7 คน 5 คน
Ladies 5 คน 9 คน 9 คน 8 คน 7 คน 17 คน 15 คน 18 คน 10 คน 7 คน 2 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List
No. Pic. Name ชื่อ Province ตำแหน่ง
1 Mr. Suporn Suparasiri นาย สุพร ศุภรสิริ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
2 Miss Sirikun Suwanmacho นางสาว ศิริกุล สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ (ภาค 1) Team Official
3 Miss Chananan Tassana นางสาว ชนานันท์ ทัศนา นนทบุรี (ภาค 1) Team Official
4 Mr. Chatchawan Kongjang นาย ชัชวาล คงแจ้ง ระยอง (ภาค 1) Team Official
5 Mr. Songpon Lohitnawin นาย ทรงพล โลหิตนาวิน ระยอง (ภาค 1) Team Official
6 Mrs. Thitiworada Chonlatan นาง ฐิติวรดา ชลธาร สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
7 Miss Ladawan Jitwattanaarree นางสาว ลดาวัลย์ จิตต์วัฒนาอารีย์ สมุทรสงคราม (ภาค 1) Team Official
8 Mr. Jakkaphant Tempoo นาย จักรพันธุ์ เต็มภู นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
9 Mr. Teeranat Srisupasan นาย ธีรนาท ศรีศุภสันต์ นครสวรรค์ (ภาค 2) Team Official
10 Mr. Somphop Leamleard นาย สมภพ ล้ำเลิศ ราชบุรี (ภาค 2) Team Official
11 Mr. Attaphol Janpho นาย อรรถพล จันทร์โพธิ์ นครราชสีมา (ภาค 3) Team Official
12 Mrs. Kamonkhan Doungchampa นาง กมลขัณฑ์ ดวงจำปา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
13 Mr. Watit Saisuk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
14 Mr. Pongsatorn Bootnoi นาย พงศธร บุตรน้อย ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
15 Mr. Chalong Soisiha นาย ฉลอง สร้อยสีหา ศรีสะเกษ (ภาค 3) Team Official
16 Mr. Tosaporn Rintecha นาย ทศพร รินเตชะ อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
17 Mr. Namphol Phongphatsanant นาย นำพล พงศ์พัสนันท์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
18 Mr. Chattuphum Yooyen นาย จัตุภูมิ อยู่เย็น ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
19 Mr. Saranyu Udonpim นาย ศรัณญู อุดรพิมพ์ ขอนแก่น (ภาค 3) Team Official
20 Mrs. Wongwian Pholnam-in นาง วงเวียน พลนามอินทร์ อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
21 Mr. Pietro Campeol นาย ปิเอโตร กัมเปออล อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
22 Pol.Sen.Sgt.Maj. Anusorn Bussadee ด.ต. อนุสรณ์ บุสดี อุดรธานี (ภาค 3) Team Official
23 Mr. Thanakorn Srisuk นาย ธนากร ศรีสุข กระบี่ (ภาค 4) Team Official
24 Miss Padtama Chainaken นางสาว ปัทมา ชัยนาคิน กระบี่ (ภาค 4) Team Official
25 Mr. Ronayut Jirangnimitsakul นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
26 Miss Atchara Srimai นางสาว อัจฉรา ศรีใหม่ สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
27 Miss Junya Ninnaowarat น.ส. จรรยา นิลเนาวรัตน์ ชุมพร (ภาค 4) Team Official
28 Mr. Chakkaphong Bangrak นาย จักรพงศ์ บางรัก ชุมพร (ภาค 4) Team Official
29 Mr. Worawut Chomkon นาย วรวุฒิ ชมก้อน สงขลา (ภาค 4) Team Official
30 Mr. Surapon Panchom นาย สุรพล ปั้นโฉม สตูล (ภาค 4) Team Official
31 Assoc. Prof. Dr. Apichat Boonsoong รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
32 Mr. Thirawiwat Chatthitimetee นาย ธีรวิวัชร์ ฉัตรฐิติเมธี เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
33 Mr. Piya Thipkeson นาย ปิยะ ทิพย์เกษร เชียงใหม่ (ภาค 5) Team Official
34 Mr. Bundit Thongkham นาย บันฑิต ทองคำ น่าน (ภาค 5) Team Official
35 Mr. Piya Rattana นาย ปิยะ รัตนะ น่าน (ภาค 5) Team Official
36 Mr. Werapol Supawan นาย วีระพล สุภาวรรณ์ น่าน (ภาค 5) Team Official
37 Mr. Anulak Sutta นาย อนุรักษ์ สุทธะ น่าน (ภาค 5) Team Official
38 Miss Wasitthee Khumnokkhum นางสาว วาสิฏฐี คำนกขุ้ม สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
39 Mrs. Jirawan Nakphin นาง จิราวรรณ นาคพิน สุราษฎร์ธานี (ภาค 4) Team Official
40 Mr. Chayanon Awikunprasert นาย ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ นครพนม (ภาค 3) Team Official
41 Mr. ThanaThat Tongpradit นาย ธนทัต ทองประดิษฐ นครศรีธรรมราช (ภาค 4) Team Official
42 Miss Pratuang Yencham นางสาว ประเทือง เย็นฉ่ำ ตราด (ภาค 1) Team Official
43 Mr. Chairat Rongdech นาย ชัยรัตน์ รองเดช กระบี่ (ภาค 4) Team Official
44 Miss Niramon Saengsuk นางสาว นิรมล แสงสุข อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
45 Miss Karintip Junpong นางสาว ขรินทร์ทิพย์ จันพวง อุบลราชธานี (ภาค 3) Team Official
46 Mrs. Buaphon Duangmani นาง บัวพอน ดวงมะณีย์ อำนาจเจริญ (ภาค 3) Team Official
47 Miss Wannapha Phoomikot นางสาว วรรณภา ภูมิโคตร บึงกาฬ (ภาค 3) Team Official
48 Miss Visarakron Pimsawat นางสาว วิศรากรณ์ พิมพ์สวัสดิ์ บึงกาฬ (ภาค 3) Team Official
จำนวน official ทั้งหมด 48 คน