Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย อนุรักษ์ สุทธะ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Anulak Sutta
ชื่อเล่น
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดน่าน (ภาค 5)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2024-03-23 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ Team Official
Physical Examination