Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยนาย พงศธร บุตรน้อย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Pongsatorn Bootnoi
ชื่อเล่นบอย
ปีเกิด...
จังหวัดที่สังกัดศรีสะเกษ (ภาค 3)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT360.683
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2024-01-28 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต) Roller Ski Sprint C Qualification กีฬามหาวิทยาลัย ลำดับที่ 1   
2024-01-28 Roller Ski Sprint C Final กีฬามหาวิทยาลัย ลำดับที่ 1   
2023-08-16 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรี Roller Ski Interval Start C รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
2023-07-08 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski Team Sprint C จูเนียร์ A 15-16 DNF1
2023-07-07 Roller Ski Mass Start C ซีเนียร์ A 17+ DNF1
2023-07-07 Roller Ski Relay Mixed Team C จูเนียร์ A 15-16 ลำดับที่ 1   
2023-07-06 Roller Ski Sprint C Qualification ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 7   
2023-07-05 Roller Ski Interval Start C ซีเนียร์ A 17+ ลำดับที่ 7   
THA Distance Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski-Interval Start C - ซีเนียร์ A 17+ 482.048 12000
THA Sprint Point List
วันที่ event_id race_id THA_Points distance
2023-07-05 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2566 Roller Ski-Sprint C Qualification - ซีเนียร์ A 17+ 56.2491 800
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
วันที่ รายการ สถานที่ ตำแหน่ง
2024-03-23 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ Team Official
Physical Examination