กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (กีฬาสาธิต) 2024-01-27 - 2024-01-28
ถนนจักรยาน มก.กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการแข่งขัน

(577) Roller Ski - Sprint C Final 400 Meter

ชาย University Games ปีเกิด Year of Birth: 1999 - 2006
2024-01-28 10:50:00
ชนะเลิศ
1st place

นาย พงศธร บุตรน้อย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Place

นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ปรเมษฐ์ ชมภู
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
รองชนะเลิศอันดับ 2
3rd Place

นาย ภาสกร สุวรรณ
สมุทรสงคราม (ภาค 1)
Name FIS CODE Name English BIB Number Province Qualify time Rank
นาย พงศธร บุตรน้อย Mr. Pongsatorn Bootnoi 2 ศรีสะเกษ (ภาค 3) 00:00:55.598 1
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ 3900044 Mr. Kirtchakhun Papatchaisopon 1 เชียงใหม่ (ภาค 5) 00:01:03.310 2
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู 3900016 Master Poramet Chompoo 3 กรุงเทพฯ (ภาค 1) 00:01:10.889 3
นาย ภาสกร สุวรรณ Mr. Passakorn Suwan 4 สมุทรสงคราม (ภาค 1) 00:01:39.576 3
The Winner
ผู้ชนะเลิศ
1st Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 1
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2
2nd Runner-up
รองชนะเลิศอันดับ 2

นาย พงศธร บุตรน้อย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 2

นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 1

นาย ปรเมษฐ์ ชมภู
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 3

นาย ภาสกร สุวรรณ
สมุทรสงคราม (ภาค 1)
BIB: 4
Final A

นาย พงศธร บุตรน้อย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 2 Time: 00:00:53.038
vs
นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 1 Time: 00:00:55.039
Final B

นาย ภาสกร สุวรรณ
สมุทรสงคราม (ภาค 1)
BIB: 4 Time: 00:01:24.013
vs
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 3 Time: 00:01:13.087
Semi Final 1 Semi Final 2

นาย พงศธร บุตรน้อย
ศรีสะเกษ (ภาค 3)
BIB: 2 Time: 00:01:17.085
vs
นาย ภาสกร สุวรรณ
สมุทรสงคราม (ภาค 1)
BIB: 4 Time: 00:01:27.025

นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ
เชียงใหม่ (ภาค 5)
BIB: 1 Time: 00:01:06.058
vs
นาย ปรเมษฐ์ ชมภู
กรุงเทพฯ (ภาค 1)
BIB: 3 Time: 00:01:09.083