Public Profile

เช็คข้อมูลทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ชือ ภาษาไทยด.ญ. เยี่ยมลักษณ์ สาขำ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Miss Yiamlak Sakham
ชื่อเล่นโบนัส
ปีเกิด15 (2009)
จังหวัดที่สังกัดระยอง (ภาค 1)
ส่วนสูง/น้ำหนัก0 cm/0 kg
THA POINT999
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
Date ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ กีฬา รายการแข่งขัน รุ่น ผลการแข่งขัน
2024-06-25 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2567 (ครั้งที่ 7) Roller Ski Mass Start C จูเนียร์ A 15-16 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-24 Summer Biathlon Biathlon Sprint จูเนียร์ A 15-16 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-24 Roller Ski Interval Start F จูเนียร์ A 15-16 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-06-23 Roller Ski Sprint F Qualification จูเนียร์ A 15-16 กำลังดำเนินกิจกรรม
2024-03-24 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 Roller Ski Team Sprint F U18 กยหช ลำดับที่ 7   
2024-03-23 Roller Ski Interval Start F U18 กยหช ลำดับที่ 14   
THA Distance Point List
THA Sprint Point List
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร
Physical Examination