Public Profile

ชือ ภาษาไทยนาย ธีรภัทร สะตะ
ชื่อ ภาษาอังกฤษ Mr. Thiraphat Sata
ชื่อเล่นโดม
ปีเกิด16 (2006)
จังหวัดที่สังกัดชุมพร (ภาค 4)
ส่วนสูง/น้ำหนัก167 cm/53 kg
Profile QR Code
รายการกิจกรรมการแข่งขัน
ID ใบเข้าร่วมกิจกรรม รายการ รายการแข่งขัน รุ่น Rank
2471 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-07 Roller Ski - Mass Start F ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2470 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" 2022-08-05 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ชำระเงิน
2160 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-09 Roller Ski - Team Relay F ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 2   
2128 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ 2022-03-07 Roller Ski - Team Sprint F ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุ ลำดับที่ 1   
1867 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
1667 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-30 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
1666 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 2020-08-29 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 1   
1382 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 จังหวัดตราด 2020-03-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย U20 กยหช ลงทะเบียนสำเร็จ
1082 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 3   
907 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-28 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 3   
906 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 2019-07-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ B 13-14 ลำดับที่ 2   
681 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Final ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 1   
492 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-28 Roller Ski - Mass Start F ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 1   
491 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-27 Roller Ski - Interval Start C ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 1   
490 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร 2018-10-26 Roller Ski - Sprint C Qualification ชาย จูเนียร์ C 11-12 ลำดับที่ 2   
77 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-26 Roller Ski - Mass Start F ชาย 11-12 ปี ลำดับที่ 3   
76 โรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 2018-08-25 Roller Ski - Interval Start C ชาย 11-12 ปี ลำดับที่ 3   
รายการกิจกรรมส่งแข่งขันต่างประเทศ ข่าวต่างๆ
รายการกิจกรรมการฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม รายการ สถานที่ที่ฝึกอบรม รายการฝึกอบรม สถานะรายการฝึกอบรม
2020-08-27 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ประเภท ผู้ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์สกี ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ห้องประชุม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล Roller Ski - Instructor Level 1 เสร็จสิ้น
รายการกิจกรรมที่ร่วมเป็นอาสาสมัคร